Ανακοίνωση κατανομής κενών θέσεων (2018-19)


Σπουδές Στέγαση Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητική Ζωή

23 Ιουλίου 2018

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα αποτελεσμάτων

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 167 κενών θέσεων καθώς και 67 θέσεων επιλαχόντων. Αριθμός ατόμων (42) βελτίωσαν τη θέση τους. Η θέση που είχαν, δόθηκε σε άλλους υποψήφιους.

Στους επιλαχόντες θα προσφερθεί θέση μόνο αν προκύψουν κενά από τώρα μέχρι και το τέλος της 2ης βδομάδας μαθημάτων (μέσα Σεπτεμβρίου 2018). Συχνά προκύπτουν κενά για αυτό οι υποψήφιοι παροτρύνονται να έχουν την αναγκαία υπομονή.

Στην καθορισμένη προθεσμία, 9-11 Ιουλίου 2018, υποβλήθηκαν συνολικά 1424 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων από υποψήφιους με βαθμολογίες του 2018 και 429 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων από υποψήφιους με βαθμολογίες του 2017.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης (αναλόγως του 2018 ή 2017), β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου (αναλόγως του 2018 ή 2017), γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Λόγω της μη συγκρισιμότητας των βαθμολογιών του 2018 με του 2017, έγινε χωριστή κατανομή θέσεων, κατά αναλογία του αριθμού δηλώσεων προτίμησης και των διαθέσιμων θέσεων.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

2018

2017

ΣΥΝΟΛΟ

 

Θέσεις

Επιλ.

Θέσεις

Επιλ.

Θέσεις

Επιλ.

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφίμων (Ζωο&Γαλ)

9

2

4

1

13

3

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ. & Τεχν.Τροφίμων (Φυτική)

7

2

2

1

9

3

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ. &Τεχν.Τροφίμων (Τρόφιμα)

4

2

1

1

5

3

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

7

4

2

0

9

4

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

4

0

2

0

6

0

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ. & Ναυτιλίας

0

0

0

0

0

0

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

8

8

1

2

9

10

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

4

4

5

1

9

5

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3

0

2

0

5

0

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

7

0

5

2

12

2

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

11

9

2

1

13

10

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

4

4

4

4

8

8

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών (Γραφικές)

1

2

0

0

1

2

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών (Πολυμέσα)

2

2

1

1

3

3

Πτυχίο Διοίκηση

8

7

2

1

10

8

Πτυχίο Νοσηλευτικής

39

0

4

0

43

0

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

11

3

1

0

12

3

Πτυχίο Καλών Τεχνών

0

3

0

0

0

3

ΣΥΝΟΛO

129

52

38

15

167

67

 

Αναλυτικά οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες παρατίθενται στο Παράρτημα Α. Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email).

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (Αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για διαμονή στις φοιτητές εστίες 2018-19).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

23 Ιουλίου 2018

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα αποτελεσμάτων

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 167 κενών θέσεων καθώς και 67 θέσεων επιλαχόντων. Αριθμός ατόμων (42) βελτίωσαν τη θέση τους. Η θέση που είχαν, δόθηκε σε άλλους υποψήφιους.

Στους επιλαχόντες θα προσφερθεί θέση μόνο αν προκύψουν κενά από τώρα μέχρι και το τέλος της 2ης βδομάδας μαθημάτων (μέσα Σεπτεμβρίου 2018). Συχνά προκύπτουν κενά για αυτό οι υποψήφιοι παροτρύνονται να έχουν την αναγκαία υπομονή.

Στην καθορισμένη προθεσμία, 9-11 Ιουλίου 2018, υποβλήθηκαν συνολικά 1424 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων από υποψήφιους με βαθμολογίες του 2018 και 429 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων από υποψήφιους με βαθμολογίες του 2017.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης (αναλόγως του 2018 ή 2017), β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου (αναλόγως του 2018 ή 2017), γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Λόγω της μη συγκρισιμότητας των βαθμολογιών του 2018 με του 2017, έγινε χωριστή κατανομή θέσεων, κατά αναλογία του αριθμού δηλώσεων προτίμησης και των διαθέσιμων θέσεων.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

2018

2017

ΣΥΝΟΛΟ

 

Θέσεις

Επιλ.

Θέσεις

Επιλ.

Θέσεις

Επιλ.

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφίμων (Ζωο&Γαλ)

9

2

4

1

13

3

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ. & Τεχν.Τροφίμων (Φυτική)

7

2

2

1

9

3

Πτυχίο Γεωπ. Επ.Βιοτ. &Τεχν.Τροφίμων (Τρόφιμα)

4

2

1

1

5

3

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

7

4

2

0

9

4

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

4

0

2

0

6

0

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ. & Ναυτιλίας

0

0

0

0

0

0

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

8

8

1

2

9

10

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

4

4

5

1

9

5

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3

0

2

0

5

0

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

7

0

5

2

12

2

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

11

9

2

1

13

10

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

4

4

4

4

8

8

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών (Γραφικές)

1

2

0

0

1

2

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών (Πολυμέσα)

2

2

1

1

3

3

Πτυχίο Διοίκηση

8

7

2

1

10

8

Πτυχίο Νοσηλευτικής

39

0

4

0

43

0

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

11

3

1

0

12

3

Πτυχίο Καλών Τεχνών

0

3

0

0

0

3

ΣΥΝΟΛO

129

52

38

15

167

67

 

Αναλυτικά οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες παρατίθενται στο Παράρτημα Α. Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email).

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (Αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για διαμονή στις φοιτητές εστίες 2018-19).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.