Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19


Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή Σπουδές

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Τρίτη 8/1/2019

Τετάρτη 9/1/2019

Πέμπτη 10/1/2018

Παρασκευή 11/1/2019

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

     

5ου -6ου Εξαμήνου

 

   

3ου -4ου Εξαμήνου

   

 

1ου -2ου Εξαμήνου

     

Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης/Αντιστοιχίας/Erasmus in

     

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

   

 

Πατήστε εδώ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς Φοιτητές*

Στις περιπτώσεις όπου οι φοιτητές δεν μπορούν νε εγγραφούν ηλεκτρονικά είτε γιατί ξεπερνούν τις 30 ΠΜ, είτε γιατί δεν πληρούν τα προαπαιτούμενα ή έχουν σύγκρουση ωρολογίου, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (η οποία θα ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών) και να συμβουλευτούν/επισκεφτούν τον Ακαδημαϊκό τους  Σύμβουλο/Τμήματα για να οργανώσουν την εγγραφή τους σε μαθήματα.

Τα Τμήματα θα πρέπει με την σειρά τους να  καθορίσουν μέρα/ώρα συνάντησης με τους φοιτητές τους που έχουν προβλήματα με τις εγγραφές. Οι φοιτητές στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Πρόγραμμα Εγγραφής τους και την Αναλυτική τους Βαθμολογία. Στη συνέχεια, οι Γραμματείς των Τμημάτων θα ετοιμάζουν τελική λίστα με τις εγκρίσεις του Προέδρου του Τμήματος και θα την αποστέλλουν στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ  για να τους κάνει την εγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα που υπήρχε περιορισμός.  Πριν τις προσθαφαιρέσεις μαθημάτων θα ενημερωθεί η καρτέλα του κάθε φοιτητή σχετικά  για την έγκριση/απόρριψη του αιτήματος. Οι Φοιτητές καλούνται με την σειρά τους να ελέγξουν τα μαθήματα τους μέσω του Φοιτητικού portal για να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους.

 

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Νοείται ότι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής και δεν ολοκληρώνουν θα πρέπει κάθε εξάμηνο να  εγγράφονται στο εν λογω μάθημα. (Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα). Σημειώνεται ότι οι Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο εξάμηνο (χωρίς Μαθήματα) μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης (Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης 16 Εξάμηνα)

Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους σε μαθήματα, θα μπορούν να το πράξουν την περίοδο των προσθαφαιρέσεων. Τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπονται εκπρόθεσμες εγγραφές σε μαθήματα φοιτητών μετά και την τελευταία ημέρα των προσθαφαιρέσεων.

Για τους φοιτητές που θα χρειαστούν οποιαδήποτε ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κατά την περίοδο των εγγραφών Λειτουργοί των Σπουδών/ΙΤ  θα βρίσκονται στο Διδακτικό Εργαστήριο Η/Υ, Κτήριο "Πολ. Λοϊζιάς & Ελένης Αυτονόμου",  καθημερινά από τις  09:00-13:00.

Τονίζεται ότι αν οποιεσδήποτε φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα,  Στέγαση, Βιβλιοθήκη κλπ) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα.  Θα υπάρχει ενεργοποιημένη η δέσμευση στο αρχείο του φοιτητή με την ένδειξη «Hold», όπου δεν  θα τον αφήνει να προβεί σε οποιαδήποτε  κίνηση στο σύστημα . Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών.  Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy .

*Σημειώσεις

  1. Εγγραφή Φοιτητών σε αυξημένο Φόρτο πέραν των 30 ΠΜ: Ο κανονικός φόρτος εξαμήνου είναι 30 ΠΜ.  Όσοι έχουν εισαχθεί σε προγράμματα σπουδών πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μπορούν να έχουν αυξημένο φόρτο μέχρι 42 ΠΜ, με έγκριση του Προέδρου Τμήματος. Όσοι έχουν αρχίσει τη φοίτηση τους τον Σεπτέμβριο 2018 μπορούν, σε συνεννόηση και με έγκριση του Ακαδημαϊκού συμβούλου, να υπερβούν τον κανονικό φόρτο (30 ΠΜ) και να εγγραφούν σε μαθήματα μέχρι 38 ΠΜ, σε μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε ΟΛΗ την διάρκεια της φοίτησης του.
  2. Εγγραφή Φοιτητών με Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων: Έχουν εισαχθεί στο σύστημα όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου κανένας φοιτητής δε θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα όπου υπάρχουν προαπαιτούμενα. Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων θα δίνονται από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος σε συγκεκριμένα μαθήματα στους συγκεκριμένους φοιτητές.  Για όσους φοιτητές το Συμβούλιο Τμήματος επιβεβαιώσει ότι η εγγραφή τους δεν εμπίπτει στον κανόνα προαπαιτούμενων, λειτουργοί των Σπουδών θα προχωρούν με την εγγραφή του συγκεκριμένου μαθήματος αυτόματα.
  3. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.  Η δήλωση αυτή θα γίνει από αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ και θα ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή.
  4. Εγγραφή Φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου. Δεν θα μπορεί να γίνει εγγραφή σε μαθήματα όπου υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου προγράμματος. Εστιάζουμε την προσοχή των φοιτητών να καλύπτουν πρώτα τα κενά των παλαιότερων ετών και μετά να προχωρούν στα μεγαλύτερα έτη. Σημειώνεται ότι αιτήματα φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου θα εξετάζονται ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) σύμφωνα με το παρακάτω  πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Τρίτη 8/1/2019

Τετάρτη 9/1/2019

Πέμπτη 10/1/2018

Παρασκευή 11/1/2019

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

     

5ου -6ου Εξαμήνου

 

   

3ου -4ου Εξαμήνου

   

 

1ου -2ου Εξαμήνου

     

Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης/Αντιστοιχίας/Erasmus in

     

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

   

 

Πατήστε εδώ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς Φοιτητές*

Στις περιπτώσεις όπου οι φοιτητές δεν μπορούν νε εγγραφούν ηλεκτρονικά είτε γιατί ξεπερνούν τις 30 ΠΜ, είτε γιατί δεν πληρούν τα προαπαιτούμενα ή έχουν σύγκρουση ωρολογίου, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (η οποία θα ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών) και να συμβουλευτούν/επισκεφτούν τον Ακαδημαϊκό τους  Σύμβουλο/Τμήματα για να οργανώσουν την εγγραφή τους σε μαθήματα.

Τα Τμήματα θα πρέπει με την σειρά τους να  καθορίσουν μέρα/ώρα συνάντησης με τους φοιτητές τους που έχουν προβλήματα με τις εγγραφές. Οι φοιτητές στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Πρόγραμμα Εγγραφής τους και την Αναλυτική τους Βαθμολογία. Στη συνέχεια, οι Γραμματείς των Τμημάτων θα ετοιμάζουν τελική λίστα με τις εγκρίσεις του Προέδρου του Τμήματος και θα την αποστέλλουν στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ  για να τους κάνει την εγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα που υπήρχε περιορισμός.  Πριν τις προσθαφαιρέσεις μαθημάτων θα ενημερωθεί η καρτέλα του κάθε φοιτητή σχετικά  για την έγκριση/απόρριψη του αιτήματος. Οι Φοιτητές καλούνται με την σειρά τους να ελέγξουν τα μαθήματα τους μέσω του Φοιτητικού portal για να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους.

 

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Νοείται ότι οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής και δεν ολοκληρώνουν θα πρέπει κάθε εξάμηνο να  εγγράφονται στο εν λογω μάθημα. (Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα). Σημειώνεται ότι οι Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο εξάμηνο (χωρίς Μαθήματα) μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης (Μέγιστη Διάρκεια Φοίτησης 16 Εξάμηνα)

Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους σε μαθήματα, θα μπορούν να το πράξουν την περίοδο των προσθαφαιρέσεων. Τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπονται εκπρόθεσμες εγγραφές σε μαθήματα φοιτητών μετά και την τελευταία ημέρα των προσθαφαιρέσεων.

Για τους φοιτητές που θα χρειαστούν οποιαδήποτε ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κατά την περίοδο των εγγραφών Λειτουργοί των Σπουδών/ΙΤ  θα βρίσκονται στο Διδακτικό Εργαστήριο Η/Υ, Κτήριο "Πολ. Λοϊζιάς & Ελένης Αυτονόμου",  καθημερινά από τις  09:00-13:00.

Τονίζεται ότι αν οποιεσδήποτε φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα,  Στέγαση, Βιβλιοθήκη κλπ) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα.  Θα υπάρχει ενεργοποιημένη η δέσμευση στο αρχείο του φοιτητή με την ένδειξη «Hold», όπου δεν  θα τον αφήνει να προβεί σε οποιαδήποτε  κίνηση στο σύστημα . Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών.  Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy .

*Σημειώσεις

  1. Εγγραφή Φοιτητών σε αυξημένο Φόρτο πέραν των 30 ΠΜ: Ο κανονικός φόρτος εξαμήνου είναι 30 ΠΜ.  Όσοι έχουν εισαχθεί σε προγράμματα σπουδών πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μπορούν να έχουν αυξημένο φόρτο μέχρι 42 ΠΜ, με έγκριση του Προέδρου Τμήματος. Όσοι έχουν αρχίσει τη φοίτηση τους τον Σεπτέμβριο 2018 μπορούν, σε συνεννόηση και με έγκριση του Ακαδημαϊκού συμβούλου, να υπερβούν τον κανονικό φόρτο (30 ΠΜ) και να εγγραφούν σε μαθήματα μέχρι 38 ΠΜ, σε μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε ΟΛΗ την διάρκεια της φοίτησης του.
  2. Εγγραφή Φοιτητών με Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων: Έχουν εισαχθεί στο σύστημα όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου κανένας φοιτητής δε θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα όπου υπάρχουν προαπαιτούμενα. Εξαιρέσεις Προαπαιτούμενων θα δίνονται από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος σε συγκεκριμένα μαθήματα στους συγκεκριμένους φοιτητές.  Για όσους φοιτητές το Συμβούλιο Τμήματος επιβεβαιώσει ότι η εγγραφή τους δεν εμπίπτει στον κανόνα προαπαιτούμενων, λειτουργοί των Σπουδών θα προχωρούν με την εγγραφή του συγκεκριμένου μαθήματος αυτόματα.
  3. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.  Η δήλωση αυτή θα γίνει από αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ και θα ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή.
  4. Εγγραφή Φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου. Δεν θα μπορεί να γίνει εγγραφή σε μαθήματα όπου υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου προγράμματος. Εστιάζουμε την προσοχή των φοιτητών να καλύπτουν πρώτα τα κενά των παλαιότερων ετών και μετά να προχωρούν στα μεγαλύτερα έτη. Σημειώνεται ότι αιτήματα φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου θα εξετάζονται ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες