Ανακοίνωση κατανομής θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες (2018-19)


Νέα-Ανακοινώσεις Στέγαση Σπουδές Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

23 Ιουλίου 2018

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα αποτελεσμάτων

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 57 θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία, 9-11 Ιουλίου 2018, υποβλήθηκαν αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 329 προγράμματα.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 132 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 68 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 64 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 131 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 112 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 19 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 66 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 60 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 6 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 50 υποψηφίων, εκ των οποίων 28  κλήθηκαν σε συνέντευξη. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 7 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή/και του 2017), είχαν εξεταστεί σε μαθήματα που τους επέτρεπαν πρόσβαση στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων δεν ήταν εφικτή η χωριστή εξέταση και κατανομή θέσεων για το 2018 και το 2017. Οι αιτήσεις του 2017 αξιολογήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε Ειδικές Κατηγορίες για το 2018 και όπου οι επιδόσεις ήταν υψηλότερες και υπήρχε διαθεσιμότητα, προσφέρθηκε θέση.

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α

Β

Γ

 

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Ζωο&Γαλ)

1

0

1

2

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Φυτά)

1

1

1

3

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Τρόφιμα)

1

0

1

2

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

1

0

1

2

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

2

2

1

5

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

2

2

1

5

Πτυχίο Διοίκηση

2

2

1

5

Πτυχίο Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών (Γραφικών)

1

1

1

3

Πτυχίο Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσων)

1

1

0

2

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

2

2

1

5

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

0

2

1

3

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

1

1

1

3

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

1

2

1

4

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

0

2

1

3

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

0

0

1

1

Πτυχίο Νοσηλευτικής

2

3

2

7

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

0

2

0

2

ΣΥΝΟΛΟ

18

23

16

57

Αναλυτικά οι επιτυχόντες παρατίθενται στο Παράρτημα Β. Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). Νοείται ότι αριθμός αιτήσεων, που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα, συμμετείχε στην κατανομή ωστόσο δεν έλαβε θέση καθώς αυτές εξαντλήθηκαν σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Όσοι εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κριτηρίων και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2018, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τέλη Αυγούστου με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (Αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για διαμονή στις φοιτητές εστίες 2018-19).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

23 Ιουλίου 2018

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα αποτελεσμάτων

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 57 θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία, 9-11 Ιουλίου 2018, υποβλήθηκαν αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 329 προγράμματα.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 132 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 68 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 64 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 131 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 112 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 19 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 66 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 60 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 6 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 50 υποψηφίων, εκ των οποίων 28  κλήθηκαν σε συνέντευξη. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 7 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018 (ή/και του 2017), είχαν εξεταστεί σε μαθήματα που τους επέτρεπαν πρόσβαση στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων δεν ήταν εφικτή η χωριστή εξέταση και κατανομή θέσεων για το 2018 και το 2017. Οι αιτήσεις του 2017 αξιολογήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου σε Ειδικές Κατηγορίες για το 2018 και όπου οι επιδόσεις ήταν υψηλότερες και υπήρχε διαθεσιμότητα, προσφέρθηκε θέση.

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α

Β

Γ

 

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Ζωο&Γαλ)

1

0

1

2

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Φυτά)

1

1

1

3

Πτυχίο Γεωπ.Επιστ., Βιοτ.&Επιστ.Τροφίμων (Τρόφιμα)

1

0

1

2

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

1

0

1

2

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

2

2

1

5

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

2

2

1

5

Πτυχίο Διοίκηση

2

2

1

5

Πτυχίο Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών (Γραφικών)

1

1

1

3

Πτυχίο Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσων)

1

1

0

2

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

2

2

1

5

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

0

2

1

3

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

1

1

1

3

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

1

2

1

4

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

0

2

1

3

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

0

0

1

1

Πτυχίο Νοσηλευτικής

2

3

2

7

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

0

2

0

2

ΣΥΝΟΛΟ

18

23

16

57

Αναλυτικά οι επιτυχόντες παρατίθενται στο Παράρτημα Β. Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). Νοείται ότι αριθμός αιτήσεων, που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα, συμμετείχε στην κατανομή ωστόσο δεν έλαβε θέση καθώς αυτές εξαντλήθηκαν σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Όσοι εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κριτηρίων και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2018, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τέλη Αυγούστου με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός).  Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (Αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για διαμονή στις φοιτητές εστίες 2018-19).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

                                                                              

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, θα πραγματοποιηθεί η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.