Εγγραφές σε μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018-19 / Ενημέρωση νέων φοιτητών


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Σπουδές Φοιτητική Ζωή

1.  Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους φοιτητές μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Portal) από την Τρίτη, 28 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018 με βάση το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα (εδώ) και το πρόγραμμα εγγραφών σε μαθήματα (εδώ).

Διευκρινίζεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν είναι ολοκληρωμένο, απουσιάζουν κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα ή/και μαθήματα (ή/και διδάσκοντες), και είναι πιθανόν να υπάρξουν περιορισμένες αλλαγές. 

Αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νέων φοιτητών πτυχίου

Οι νέοι φοιτητές πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα (πατήστε εδώ) περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) και της Βιβλιοθήκης αλλά και για θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

3. Ενημέρωση νέων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καλούνται να παραστούν στην συνάντηση που οργανώνεται με σκοπό την ενημέρωση για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα (πατήστε εδώ) περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) καθώς και της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία των νέων μεταπτυχιακών προπτυχιακών δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως πολύ χρήσιμη για τους ίδιους.

Όσοι παραστούν είναι χρήσιμο να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal. Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο ΚΕΠ, kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να το έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητα θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

 

Σύνδεσμοι:

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

1.  Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους φοιτητές μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Portal) από την Τρίτη, 28 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018 με βάση το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα (εδώ) και το πρόγραμμα εγγραφών σε μαθήματα (εδώ).

Διευκρινίζεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν είναι ολοκληρωμένο, απουσιάζουν κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα ή/και μαθήματα (ή/και διδάσκοντες), και είναι πιθανόν να υπάρξουν περιορισμένες αλλαγές. 

Αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νέων φοιτητών πτυχίου

Οι νέοι φοιτητές πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα (πατήστε εδώ) περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) και της Βιβλιοθήκης αλλά και για θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

3. Ενημέρωση νέων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καλούνται να παραστούν στην συνάντηση που οργανώνεται με σκοπό την ενημέρωση για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα (πατήστε εδώ) περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) καθώς και της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία των νέων μεταπτυχιακών προπτυχιακών δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως πολύ χρήσιμη για τους ίδιους.

Όσοι παραστούν είναι χρήσιμο να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal. Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο ΚΕΠ, kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να το έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητα θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

 

Σύνδεσμοι: