Υποβολή αιτήσεων για Φοιτητική Απασχόληση, 2018-19


Στήριξη Φοιτητών Σταδιοδρομία Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες για Ωρομίσθια Απασχόληση στο ΤΠΚ, καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εδώ, μέχρι Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα για μερική απασχόληση φοιτητών στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά, σημεία της Πολιτικής για μερική απασχόληση φοιτητών στο ΤΠΚ:

 1. ΟΛΟΙ οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί μπορούν να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο, σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης. Η αμοιβή καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά).
 2. Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα. Μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες. Η απασχόληση όμως του φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.
 3. Δεν έχουν δικαίωμα ωρομίσθιας απασχόλησης, φοιτητές που την ίδια περίοδο εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο με άλλο καθεστώς.
 4. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) καταρτίζει αλφαβητικό Κατάλογο Ωρομίσθιας  Απασχόλησης Φοιτητών, τον οποίο κοινοποιεί στις οντότητες του Πανεπιστημίου.
 5. Ο Κατάλογος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφοριών αριθμό μορίων  κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για όσους φοιτητές διατίθενται τέτοια στοιχεία στο αρχείο της ΥΣΦΜ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, κατά την κρίση των Υπηρεσιών στην επιλογή φοιτητών για Απασχόληση.
 6. Οι οντότητες προβαίνουν στις επιλογές φοιτητών για εργοδότηση. Μια Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να καλέσει σε συνέντευξη ή άλλη αξιολόγηση όλους όσοι είναι στον Κατάλογο και δήλωσαν προτίμηση απασχόλησης στη συγκεκριμένη Υπηρεσία.
 7. Οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί για Απασχόληση από οποιαδήποτε οντότητα (Υπηρεσία, Τμήμα, κλπ.), μπορούν να αποτείνονται στις οντότητες και να αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες τους.
 8. Κάθε φοιτητής που δεν επιλέγηκε για εργοδότηση δικαιούται να υποβάλει γραπτό παράπονο προς την οντότητα για την οποία ενδιαφέρθηκε να εργαστεί, με κοινοποίηση στην ΥΣΦΜ.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να έχουν καταχωρημένα μόρια Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης στον προσωπικό τους μητρώο, θα μπορούν να το πράξουν προσεχώς κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, κ. Ηλία Βασιλείου, στο cut.student.life@gmail.com ή στο τηλέφωνο 25002415.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες για Ωρομίσθια Απασχόληση στο ΤΠΚ, καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εδώ, μέχρι Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα για μερική απασχόληση φοιτητών στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά, σημεία της Πολιτικής για μερική απασχόληση φοιτητών στο ΤΠΚ:

 1. ΟΛΟΙ οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί μπορούν να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο, σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης. Η αμοιβή καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά).
 2. Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα. Μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες. Η απασχόληση όμως του φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.
 3. Δεν έχουν δικαίωμα ωρομίσθιας απασχόλησης, φοιτητές που την ίδια περίοδο εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο με άλλο καθεστώς.
 4. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) καταρτίζει αλφαβητικό Κατάλογο Ωρομίσθιας  Απασχόλησης Φοιτητών, τον οποίο κοινοποιεί στις οντότητες του Πανεπιστημίου.
 5. Ο Κατάλογος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφοριών αριθμό μορίων  κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, για όσους φοιτητές διατίθενται τέτοια στοιχεία στο αρχείο της ΥΣΦΜ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, κατά την κρίση των Υπηρεσιών στην επιλογή φοιτητών για Απασχόληση.
 6. Οι οντότητες προβαίνουν στις επιλογές φοιτητών για εργοδότηση. Μια Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να καλέσει σε συνέντευξη ή άλλη αξιολόγηση όλους όσοι είναι στον Κατάλογο και δήλωσαν προτίμηση απασχόλησης στη συγκεκριμένη Υπηρεσία.
 7. Οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί για Απασχόληση από οποιαδήποτε οντότητα (Υπηρεσία, Τμήμα, κλπ.), μπορούν να αποτείνονται στις οντότητες και να αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες τους.
 8. Κάθε φοιτητής που δεν επιλέγηκε για εργοδότηση δικαιούται να υποβάλει γραπτό παράπονο προς την οντότητα για την οποία ενδιαφέρθηκε να εργαστεί, με κοινοποίηση στην ΥΣΦΜ.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να έχουν καταχωρημένα μόρια Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης στον προσωπικό τους μητρώο, θα μπορούν να το πράξουν προσεχώς κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, κ. Ηλία Βασιλείου, στο cut.student.life@gmail.com ή στο τηλέφωνο 25002415.