Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Γ Κατανομής κενών θέσεων (2018-19)


Φοιτητική Ζωή Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 84 θέσεων, εκ των οποίων οι 25 από «εσωτερική βελτίωση». Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση. Πατήστε εδώ για τον πίνακα επιτυχόντων.

Στην καθορισμένη προθεσμία, 5-7 Σεπτεμβρίου 2018, υποβλήθηκαν συνολικά 260 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 244 κρίθηκαν ως έγκυρες και συμπεριλήφθηκαν στην κατανομή.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης (αναλόγως του 2018 ή 2017), β) βαθμολογία πρόσβασης Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 ή 2017, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης (οι άρρενες να έχουν απόλυση ή αναστολή από την ΕΦ).

Λόγω της μη συγκρισιμότητας των βαθμολογιών του 2018 με του 2017, έγινε ξανά χωριστή κατανομή θέσεων, κατά αναλογία του αριθμού δηλώσεων προτίμησης και των διαθέσιμων θέσεων. Προσφέρθηκαν 59 θέσεις για υποψήφιους του 2018 και 25 θέσεις για υποψήφιους του 2017.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

ΠΤΥΧΙΟ

2018

2017

ΣΥΝΟΛΟ

Γεωπονικών Επιστημών / Φυτικής παραγωγής

2

1

3

Γεωπονικών Επιστημών / Ζωοτεχνίας & Γαλακτοκομίας

2

0

2

Γεωπονικών Επιστημών / Τεχνολογίας Τροφίμων

4

1

5

Χημικής Μηχανικής

4

0

4

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

2

0

2

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

4

2

6

Διοίκησης

13

2

15

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

3

4

7

Νοσηλευτικής

7

0

7

Λογοθεραπεία / Λογοπαθολογία

2

1

3

Πολυμέσων

5

0

5

Γραφικών Τεχνών

2

1

3

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

3

4

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1

6

7

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

4

2

6

Πολιτικών Μηχανικών

2

2

4

Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

1

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

59

25

84

Οι επιτυχόντες, χωριστά για το 2018 και το 2017, παρατίθενται στο Παράρτημα (πατήστε εδώ). Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ & ΦΟΙΤΗΣΗ

Όλοι οι επιτυχόντες φοιτητές (περιλαμβανομένων όσων «βελτιώνουν θέση») καλούνται να προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο 1, κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Θέμιδος και Ιφιγενείας), τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, στις 9:30πμ.  Θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση και θα δοθοεί καθοδήγηση για θέματα εγγραφής, δήλωσης μαθημάτων και φοίτησης. Η φοίτηση θα αρχίσει άμεσα, στη βάση του ωρολογίου προγράμματος κάθε προγράμματος το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Αν κάποιος άτομο για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παραστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (τηλ. 25 002710/11, kep@cut.ac.cy) για να λάβει καθοδήγηση. Φοιτητές που δεν προσέλθουν και δεν ενημερώσουν θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρονται για τη θέση και αυτή θα ακυρωθεί.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 84 θέσεων, εκ των οποίων οι 25 από «εσωτερική βελτίωση». Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση. Πατήστε εδώ για τον πίνακα επιτυχόντων.

Στην καθορισμένη προθεσμία, 5-7 Σεπτεμβρίου 2018, υποβλήθηκαν συνολικά 260 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 244 κρίθηκαν ως έγκυρες και συμπεριλήφθηκαν στην κατανομή.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης (αναλόγως του 2018 ή 2017), β) βαθμολογία πρόσβασης Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 ή 2017, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης (οι άρρενες να έχουν απόλυση ή αναστολή από την ΕΦ).

Λόγω της μη συγκρισιμότητας των βαθμολογιών του 2018 με του 2017, έγινε ξανά χωριστή κατανομή θέσεων, κατά αναλογία του αριθμού δηλώσεων προτίμησης και των διαθέσιμων θέσεων. Προσφέρθηκαν 59 θέσεις για υποψήφιους του 2018 και 25 θέσεις για υποψήφιους του 2017.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

ΠΤΥΧΙΟ

2018

2017

ΣΥΝΟΛΟ

Γεωπονικών Επιστημών / Φυτικής παραγωγής

2

1

3

Γεωπονικών Επιστημών / Ζωοτεχνίας & Γαλακτοκομίας

2

0

2

Γεωπονικών Επιστημών / Τεχνολογίας Τροφίμων

4

1

5

Χημικής Μηχανικής

4

0

4

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

2

0

2

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

4

2

6

Διοίκησης

13

2

15

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

3

4

7

Νοσηλευτικής

7

0

7

Λογοθεραπεία / Λογοπαθολογία

2

1

3

Πολυμέσων

5

0

5

Γραφικών Τεχνών

2

1

3

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

3

4

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1

6

7

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

4

2

6

Πολιτικών Μηχανικών

2

2

4

Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

1

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

59

25

84

Οι επιτυχόντες, χωριστά για το 2018 και το 2017, παρατίθενται στο Παράρτημα (πατήστε εδώ). Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25 002756 ή στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ & ΦΟΙΤΗΣΗ

Όλοι οι επιτυχόντες φοιτητές (περιλαμβανομένων όσων «βελτιώνουν θέση») καλούνται να προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο 1, κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Θέμιδος και Ιφιγενείας), τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, στις 9:30πμ.  Θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση και θα δοθοεί καθοδήγηση για θέματα εγγραφής, δήλωσης μαθημάτων και φοίτησης. Η φοίτηση θα αρχίσει άμεσα, στη βάση του ωρολογίου προγράμματος κάθε προγράμματος το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Αν κάποιος άτομο για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παραστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (τηλ. 25 002710/11, kep@cut.ac.cy) για να λάβει καθοδήγηση. Φοιτητές που δεν προσέλθουν και δεν ενημερώσουν θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρονται για τη θέση και αυτή θα ακυρωθεί.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.