Υποβολή αιτήσεων για σίτιση / Προσφορά Ι.Μητροπόλεως Λεμεσού (2018-19)


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Νέα-Ανακοινώσεις Συμβουλευτική

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου και με στόχο τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν σοβαρά  κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει και φέτος δωρεάν γεύμα.

Το γεύμα προσφέρεται στο «Αρχονταρίκι», που βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που ένα άτομο αδυνατεί λόγω μαθημάτων να προσέλθει στις καθορισμένες ώρες, μπορεί να λαμβάνει το γεύμα σε πακέτο (η υπηρεσία take away διαρκεί μέχρι τις 16:00).

Το γεύμα παρέχεται σε ενεργούς φοιτητές, πτυχίου ή μεταπτυχιακού επιπέδου, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), με σύνθεση οικογένειας μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις  €59.000, κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εδώ , μέχρι Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα χρειαστεί να επισυναφθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογικές Βεβαιώσεις γονέων για το έτος 2017.  Στην περίπτωση ενός γονιού (λόγω θανάτου ή διαζυγίου ή μονογονεϊκότητας), να συνάπτεται ανάλογα πιστοποιητικό θανάτου ή διάλυσης γάμου ή ένορκη δήλωση σε Δικαστήριο εφόσον υπάρχει διάσταση.

2. Πιστοποιητικά εξαρτώμενων τέκνων (εκτός του φοιτητή που αιτείται). Αφορά σε πιστοποιητικά γεννήσεως των ανηλίκων τέκνων, βεβαιώσεις φοίτησης ή άλλα σχετικά για τέκνα που σπουδάζουν, στρατολογική βεβαίωση για τέκνα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, κλπ.

Φοιτητές-αιτητές που έχουν δική τους οργανική οικογένεια ή αποδεδειγμένα δεν εξαρτώνται από τους γονείς τους και είναι αυτοσυντήρητοι, χρειάζεται να επισυνάψουν φορολογική δήλωση του 2017 για τον εαυτό τους, για τυχόν σύζυγο καθώς και πιστοποιητικά για τυχόν τέκνα.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω στο πλαίσιο πρόσφατης αίτησης για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, κ. Ηλία Βασιλείου, στο cut.student.life@gmail.com ή στο τηλέφωνο 25 002415.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου και με στόχο τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν σοβαρά  κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει και φέτος δωρεάν γεύμα.

Το γεύμα προσφέρεται στο «Αρχονταρίκι», που βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που ένα άτομο αδυνατεί λόγω μαθημάτων να προσέλθει στις καθορισμένες ώρες, μπορεί να λαμβάνει το γεύμα σε πακέτο (η υπηρεσία take away διαρκεί μέχρι τις 16:00).

Το γεύμα παρέχεται σε ενεργούς φοιτητές, πτυχίου ή μεταπτυχιακού επιπέδου, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), με σύνθεση οικογένειας μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις  €59.000, κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εδώ , μέχρι Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα χρειαστεί να επισυναφθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογικές Βεβαιώσεις γονέων για το έτος 2017.  Στην περίπτωση ενός γονιού (λόγω θανάτου ή διαζυγίου ή μονογονεϊκότητας), να συνάπτεται ανάλογα πιστοποιητικό θανάτου ή διάλυσης γάμου ή ένορκη δήλωση σε Δικαστήριο εφόσον υπάρχει διάσταση.

2. Πιστοποιητικά εξαρτώμενων τέκνων (εκτός του φοιτητή που αιτείται). Αφορά σε πιστοποιητικά γεννήσεως των ανηλίκων τέκνων, βεβαιώσεις φοίτησης ή άλλα σχετικά για τέκνα που σπουδάζουν, στρατολογική βεβαίωση για τέκνα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, κλπ.

Φοιτητές-αιτητές που έχουν δική τους οργανική οικογένεια ή αποδεδειγμένα δεν εξαρτώνται από τους γονείς τους και είναι αυτοσυντήρητοι, χρειάζεται να επισυνάψουν φορολογική δήλωση του 2017 για τον εαυτό τους, για τυχόν σύζυγο καθώς και πιστοποιητικά για τυχόν τέκνα.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω στο πλαίσιο πρόσφατης αίτησης για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, κ. Ηλία Βασιλείου, στο cut.student.life@gmail.com ή στο τηλέφωνο 25 002415.