Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 2018-19


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Σπουδές Στήριξη Φοιτητών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών (ύψους €3,000 ετησίως) σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση σπουδών πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αναλυτική Ανακοίνωση (με τις επεξηγήσεις) και το έντυπο  Αίτησης (αρ. ΙΚΥΚ 96) από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.cyscholarships.gov.cy ). Επίσης, από τα γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες. Αριθμός εντύπων υπάρχει και στο ΚΕΠ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τονίζεται ότι η υποβολή των αίτησεων γίνεται μόνο δια χειρός στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ikyk@ikyk.org.cy

.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών (ύψους €3,000 ετησίως) σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση σπουδών πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αναλυτική Ανακοίνωση (με τις επεξηγήσεις) και το έντυπο  Αίτησης (αρ. ΙΚΥΚ 96) από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.cyscholarships.gov.cy ). Επίσης, από τα γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες. Αριθμός εντύπων υπάρχει και στο ΚΕΠ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τονίζεται ότι η υποβολή των αίτησεων γίνεται μόνο δια χειρός στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ikyk@ikyk.org.cy

.