Ανακοίνωση κατανομής θέσεων για σπουδές πτυχίου μέσω διαδικασίας μεταγραφών (και 2ου πτυχίου)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2019

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει δυο διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπικό επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.  Προθεσμία για αποδοχή και εγγραφή είναι η Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2019

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει δυο διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπικό επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.  Προθεσμία για αποδοχή και εγγραφή είναι η Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11