Μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης φοιτητών – Παραχώρηση εσωτερικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές – Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου (2018-19)


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Σπουδές Στέγαση

Η ΥΣΦΜ, μετά από έγκριση της αρμόδιας συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (2018-19) καθώς και τους δικαιούχους για:

Οι δικαιούχοι για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τις εορτές, μετά από σχετική απόφαση του Σωματείου.

Μοριοδότηση

Ο πίνακας μοριοδότησης περιλαμβάνει όλες τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το 2018-19 στο πλαίσιο ανακοινώσεων για στέγαση στις εστίες (καλοκαίρι 2018), οικονομικά βοηθήματα, εσωτερικές υποτροφίες και επίδομα ενοικίου. Στον πίνακα αυτό φαίνεται στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση η αξιολόγηση κάθε αίτησης (πατήστε εδώ).

Αριθμός αιτήσεων έχουν κριθεί ως ελλιπείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. Η πιο συχνή έλλειψη/λάθος σχετιζόταν με τη Φορολογική Βεβαίωση  και την Βεβαίωση Ασφαλιστικού Λογαριασμού.

Για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν να δημοσιευτούν πιο αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης. Νοείται, ωστόσο, ότι κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002412.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από συνολικά 58 φοιτητές. Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 31 αιτήσεις ήταν πλήρεις και μοριοδοτήθηκαν, 24 αιτήσεις ήταν ελλιπείς ενώ 3 αιτήσεις ήταν εκτός κριτηρίων.

Σύμφωνα με τους Κανόνες, αποφασίστηκε η παραχώρηση υποτροφιών υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων σε 25 μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής:

 • 18 πλήρεις υποτροφίες σε αιτήσεις με 20 μόρια και άνω
 • 7 μερικές υποτροφίες (50%) σε αιτήσεις από 16 μέχρι και 19 μόρια. 

Οι υπότροφοι που έχουν ήδη καταβάλει δίδακτρα, θα ενημερωθούν προσεχώς για επιστροφή χρημάτων.

Τονίζεται ότι η υποτροφία διακόπτεται αν δεν εκπληρώνονται καθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια (πατήστε εδώ για τους σχετικούς Κανόνες).  

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό πίνακας με όλες τις αιτήσεις υποτροφιών και τη μοριοδότηση.

Επίδομα ενοικίου

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από συνολικά 108 φοιτητές. Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι:

 • 64 αιτήσεις ήταν πλήρεις
 • 17 ήταν ελλιπείς ως προς τα δικαιολογητικά
 • 14 αιτήσεις δεν έχουν μοριοδότηση (δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά θεωρώντας ότι είχαν ήδη μοριοδότηση, κάτι όμως που δεν ισχύει)
 • 13 αιτήσεις είναι εκτός κριτηρίων

Το επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα, για δέκα μήνες (Σεπτέμβρης 2018 - Ιούνης 2019), θα δοθεί στις 47 έγκυρες αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια. Ως εκ τούτου:

 • Δικαιούχοι είναι οι πρώτοι 47 σε μόρια φοιτητές
 • Καλούνται ωστόσο και οι 64 φοιτητές που έχουν μοριοδότηση να προσκομίσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών στην ΥΣΦΜ δικαιολογητικά ενοικίασης (αντίγραφο συμβολαίου ενοικίασης και μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου από το Σεπτέμβρη μέχρι και Δεκέμβρη 2018)
 • Αν κάποιος από τους πρώτους 47 δικαιούχους δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά ενοικίασης, δικαιούχος θα καθίσταται ο επόμενος φοιτητής στην κατάταξη.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πίεση χρόνου προκειμένου η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος ενοικίου να γίνει από το Πανεπιστήμιο πριν εκπνεύσει το 2018.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό πίνακα με όλες τις αιτήσεις για επίδομα ενοικίου και τη μοριοδότηση.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Νέα Ανακοίνωση για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

«Τρέχουμε μαζί με την Εθνική μας!»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Η ΥΣΦΜ, μετά από έγκριση της αρμόδιας συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (2018-19) καθώς και τους δικαιούχους για:

Οι δικαιούχοι για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τις εορτές, μετά από σχετική απόφαση του Σωματείου.

Μοριοδότηση

Ο πίνακας μοριοδότησης περιλαμβάνει όλες τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το 2018-19 στο πλαίσιο ανακοινώσεων για στέγαση στις εστίες (καλοκαίρι 2018), οικονομικά βοηθήματα, εσωτερικές υποτροφίες και επίδομα ενοικίου. Στον πίνακα αυτό φαίνεται στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση η αξιολόγηση κάθε αίτησης (πατήστε εδώ).

Αριθμός αιτήσεων έχουν κριθεί ως ελλιπείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή/και ότι επισυνάφθηκαν λάθος δικαιολογητικά. Η πιο συχνή έλλειψη/λάθος σχετιζόταν με τη Φορολογική Βεβαίωση  και την Βεβαίωση Ασφαλιστικού Λογαριασμού.

Για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν να δημοσιευτούν πιο αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης. Νοείται, ωστόσο, ότι κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών (μέχρι την Παρασκευή), με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy , τηλ. 25 002412.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από συνολικά 58 φοιτητές. Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 31 αιτήσεις ήταν πλήρεις και μοριοδοτήθηκαν, 24 αιτήσεις ήταν ελλιπείς ενώ 3 αιτήσεις ήταν εκτός κριτηρίων.

Σύμφωνα με τους Κανόνες, αποφασίστηκε η παραχώρηση υποτροφιών υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων σε 25 μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής:

 • 18 πλήρεις υποτροφίες σε αιτήσεις με 20 μόρια και άνω
 • 7 μερικές υποτροφίες (50%) σε αιτήσεις από 16 μέχρι και 19 μόρια. 

Οι υπότροφοι που έχουν ήδη καταβάλει δίδακτρα, θα ενημερωθούν προσεχώς για επιστροφή χρημάτων.

Τονίζεται ότι η υποτροφία διακόπτεται αν δεν εκπληρώνονται καθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια (πατήστε εδώ για τους σχετικούς Κανόνες).  

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό πίνακας με όλες τις αιτήσεις υποτροφιών και τη μοριοδότηση.

Επίδομα ενοικίου

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από συνολικά 108 φοιτητές. Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι:

 • 64 αιτήσεις ήταν πλήρεις
 • 17 ήταν ελλιπείς ως προς τα δικαιολογητικά
 • 14 αιτήσεις δεν έχουν μοριοδότηση (δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά θεωρώντας ότι είχαν ήδη μοριοδότηση, κάτι όμως που δεν ισχύει)
 • 13 αιτήσεις είναι εκτός κριτηρίων

Το επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα, για δέκα μήνες (Σεπτέμβρης 2018 - Ιούνης 2019), θα δοθεί στις 47 έγκυρες αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια. Ως εκ τούτου:

 • Δικαιούχοι είναι οι πρώτοι 47 σε μόρια φοιτητές
 • Καλούνται ωστόσο και οι 64 φοιτητές που έχουν μοριοδότηση να προσκομίσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών στην ΥΣΦΜ δικαιολογητικά ενοικίασης (αντίγραφο συμβολαίου ενοικίασης και μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου από το Σεπτέμβρη μέχρι και Δεκέμβρη 2018)
 • Αν κάποιος από τους πρώτους 47 δικαιούχους δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά ενοικίασης, δικαιούχος θα καθίσταται ο επόμενος φοιτητής στην κατάταξη.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πίεση χρόνου προκειμένου η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος ενοικίου να γίνει από το Πανεπιστήμιο πριν εκπνεύσει το 2018.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό πίνακα με όλες τις αιτήσεις για επίδομα ενοικίου και τη μοριοδότηση.