Αξιολόγηση αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη Ιανουάριο 2019


Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή Σπουδές

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει τρεις διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής με όρους
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, στον οποίο έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικού επιπέδου) θα πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €320 καθώς και τέλος εγγραφής ύψους €40. Τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται αν για οποιοδόποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει ή να αποχωρήσει. Για τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων πατήστε εδώ.

Προθεσμία για αποδοχή και εξόφληση της προκαταβολής είναι από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης  στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμή

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει τρεις διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής με όρους
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, στον οποίο έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικού επιπέδου) θα πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €320 καθώς και τέλος εγγραφής ύψους €40. Τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται αν για οποιοδόποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει ή να αποχωρήσει. Για τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων πατήστε εδώ.

Προθεσμία για αποδοχή και εξόφληση της προκαταβολής είναι από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης  στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11