Κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, 2018-2019


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Φοιτητική Ζωή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, κατά την 21η Συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/1/2019), αποφάσισε την κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από 326 φοιτητές πτυχίου που είχαν σχετική μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, όπως αυτή αξιολογήθηκε από την ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Οι επώνυμες υποτροφίες (€33.760) και τα οικονομικά βοηθήματα (€68.900) παραχωρούνται σε συνολικά 321 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές και είναι συνολικού ύψους €102.600.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των δικαιούχων.

Οι φοιτητές-δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις επιταγές τους αυτοπροσώπως, με επίδειξη φοιτητικής ή πολιτικής ταυτότητας, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ (Αθηνών και Ν.Ξιούτα γωνία), από τη Δευτέρα 21 μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (12 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €12.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Σωματείο Φίλοι του ΤΕΠΑΚ (3 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • To ΚΕΠΑΚΥ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Τη Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Καλών Τεχνών (7 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €4.409  ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (8 ετήσιες υποτροφίες, συνολικού ύψους €4.260 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, με συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης)
 • Τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (3 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €3.000 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Νοσηλευτικής (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)

Πριν τη συνεδρία του ΔΣ έγινε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας. 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, κατά την 21η Συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα (14/1/2019), αποφάσισε την κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από 326 φοιτητές πτυχίου που είχαν σχετική μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, όπως αυτή αξιολογήθηκε από την ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Οι επώνυμες υποτροφίες (€33.760) και τα οικονομικά βοηθήματα (€68.900) παραχωρούνται σε συνολικά 321 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές και είναι συνολικού ύψους €102.600.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των δικαιούχων.

Οι φοιτητές-δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις επιταγές τους αυτοπροσώπως, με επίδειξη φοιτητικής ή πολιτικής ταυτότητας, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ (Αθηνών και Ν.Ξιούτα γωνία), από τη Δευτέρα 21 μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (12 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €12.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Σωματείο Φίλοι του ΤΕΠΑΚ (3 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • To ΚΕΠΑΚΥ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Τη Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Καλών Τεχνών (7 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €4.409  ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (8 ετήσιες υποτροφίες, συνολικού ύψους €4.260 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, με συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης)
 • Τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (3 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €3.000 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Νοσηλευτικής (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)

Πριν τη συνεδρία του ΔΣ έγινε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας.