Νέες θέσεις (8) για το Μάστερ «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας»


Σπουδές Σταδιοδρομία Φοιτητικά Νέα

Προκήρυξη οκτώ (8) νέων θέσεων για την κατεύθυνση «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία» του Μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Νοσηλευτική. Κάτοχοι πτυχίου συναφών Επιστημών Υγείας μπορεί να γίνουν δεκτοί βάσει κριτηρίων που ορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.
  •  Έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  •  Έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Νοσηλευτική

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού, κατατακτήρια γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. 

Πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση επιλογής υποψήφιων

Προσκαλούνται όλοι οι υποψήφιοι σε γραπτή κατατακτήρια εξέταση. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τη διαδικασία.

Η εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 16.00 στην Αίθουσα 4 (2ος όροφος), Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», στοά στη γωνία των Οδών Θέμιδος και Ιφιγένειας,  Λεμεσός, ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η εξέταση αφορά όλους τους υποψήφιους και θα διαρκέσει μιάμιση ώρα (1 ½) ώρα.

Θα περιλαμβάνει κατανόηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου στην Αγγλική και σχετικές ερωτήσεις επί της μεθοδολογίας της μελέτης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δε θα διεξαχθεί ειδική εξέταση γενικών γνώσεων επί του αντικειμένου της κατεύθυνσης της επιλογής των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη προσκομίζοντας τη πολιτική τους ταυτότητα. Πατήστε εδώ για τους αναλυτικούς Κανόνες.

Πληροφορίες για την προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν στις 11 Ιουλίου 2019 μεταξύ 08.30-12.30. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουλίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Προκήρυξη οκτώ (8) νέων θέσεων για την κατεύθυνση «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία» του Μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη Νοσηλευτική. Κάτοχοι πτυχίου συναφών Επιστημών Υγείας μπορεί να γίνουν δεκτοί βάσει κριτηρίων που ορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.
  •  Έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  •  Έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Νοσηλευτική

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού, κατατακτήρια γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. 

Πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση επιλογής υποψήφιων

Προσκαλούνται όλοι οι υποψήφιοι σε γραπτή κατατακτήρια εξέταση. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τη διαδικασία.

Η εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 16.00 στην Αίθουσα 4 (2ος όροφος), Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», στοά στη γωνία των Οδών Θέμιδος και Ιφιγένειας,  Λεμεσός, ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Η εξέταση αφορά όλους τους υποψήφιους και θα διαρκέσει μιάμιση ώρα (1 ½) ώρα.

Θα περιλαμβάνει κατανόηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου στην Αγγλική και σχετικές ερωτήσεις επί της μεθοδολογίας της μελέτης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δε θα διεξαχθεί ειδική εξέταση γενικών γνώσεων επί του αντικειμένου της κατεύθυνσης της επιλογής των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη προσκομίζοντας τη πολιτική τους ταυτότητα. Πατήστε εδώ για τους αναλυτικούς Κανόνες.

Πληροφορίες για την προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν στις 11 Ιουλίου 2019 μεταξύ 08.30-12.30. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουλίου.