Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 10 Απριλίου 2020. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις  4 μέχρι 19 Μαΐου 2020.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal, μέχρι και την  Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Τετάρτη  8 Ιανουαρίου 2020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2019/20 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου την τελευταία βδομάδα Δεκεμβρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για κάθε μάθημα ανέρχονται στα €80 ανά ECTS. Π.χ. για ένα μάθημα 5 ECTS τα δίδακτρα είναι €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων, με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας, καθώς και η πιο κάτω Αναγραφή «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_105

Μικροβιολογία

6

ABF_214

Δενδροκομία

6

ABF_350

Οινολογία

5

ABF_315

Αμπελουργία

4

ABF_356

 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

ABF_511

Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων

7

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής 

CEI_226

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

Ασφάλεια Υπολογιστών

5

CEI_329

Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση

6

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_101

Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_221

Χρηματοοικονομική I

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_111

Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

6

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

6

HTM_202

Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM_203

Κοινωνική Ψυχολογία

6

HTM_230

Τουριστική Πολιτική

6

HTM_271

Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_324

Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6

HTM_332

Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

6

HTM_351

Οργανωσιακή  Συμπεριφορά

6

HTM_421

Διαχείριση Εισοδημάτων

6

HTM_426

Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_428

Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας

6

HTM_437

Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

CIS_354

Διαδραστικοί Ιστότοποι

5

CIS_373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα

5

CIS_374

Εναλλακτικά Μέσα

5

CIS_385

Διαδίκτυο και Κοινωνία

5

CIS_416

Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι

5

CIS_454

Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

5

CIS_473

Συλλογική Διαδικτυακή Νοημοσύνη

5

CIS_474

Τεχνολογίες της Πειθούς

5

CIS_482

Κοινωνική Απόκλιση

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

CIV_326

Σεισμική Μηχανική

5

CIV_504

Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

6

GEO_214

Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

4

GEO_561

Φωτογραμμετρία και σύγχρονες εφαρμογές

6

GEO_563

Προηγμένες Εφαρμογές ΣΓΠ

6

CIV_533

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

6

CIV_534

Αειφορική Διαχ. Περιβάλ. Δορυφ. Τηλεπ.

6

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

CEN_111

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

EST_406

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Νομοθεσίες

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MEM_412

Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM_433

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

5

MEM_434

Πολυμερή

6

MEM_435

Επιχειρηματικότητα

5

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_369

Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

MHN_103

Κλινική Αξιολόγηση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

4

Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας 

MPH_605

Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας

6

MPH_606

Οικονομικά και Πολιτική Υγείας

6

MPH_607

Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία

8

MPH_608

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Υγείας

6

MPH_609

Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής

6

MPH_610

Περιβάλλον και Υγεία Πληθυσμού

8

MPH_611

Παγκόσμια Υγεία

4

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_417

Μουσειολογία

5

 

* Μαθήματα με κωδικό 500 ή 600 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 10 Απριλίου 2020. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις  4 μέχρι 19 Μαΐου 2020.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal, μέχρι και την  Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Τετάρτη  8 Ιανουαρίου 2020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2019/20 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου την τελευταία βδομάδα Δεκεμβρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για κάθε μάθημα ανέρχονται στα €80 ανά ECTS. Π.χ. για ένα μάθημα 5 ECTS τα δίδακτρα είναι €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων, με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας, καθώς και η πιο κάτω Αναγραφή «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_105

Μικροβιολογία

6

ABF_214

Δενδροκομία

6

ABF_350

Οινολογία

5

ABF_315

Αμπελουργία

4

ABF_356

 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

ABF_511

Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων

7

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής 

CEI_226

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

Ασφάλεια Υπολογιστών

5

CEI_329

Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση

6

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_101

Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_221

Χρηματοοικονομική I

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_111

Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

6

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

6

HTM_202

Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM_203

Κοινωνική Ψυχολογία

6

HTM_230

Τουριστική Πολιτική

6

HTM_271

Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_324

Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6

HTM_332

Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

6

HTM_351

Οργανωσιακή  Συμπεριφορά

6

HTM_421

Διαχείριση Εισοδημάτων

6

HTM_426

Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_428

Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας

6

HTM_437

Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

CIS_354

Διαδραστικοί Ιστότοποι

5

CIS_373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα

5

CIS_374

Εναλλακτικά Μέσα

5

CIS_385

Διαδίκτυο και Κοινωνία

5

CIS_416

Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι

5

CIS_454

Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

5

CIS_473

Συλλογική Διαδικτυακή Νοημοσύνη

5

CIS_474

Τεχνολογίες της Πειθούς

5

CIS_482

Κοινωνική Απόκλιση

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

CIV_326

Σεισμική Μηχανική

5

CIV_504

Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

6

GEO_214

Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

4

GEO_561

Φωτογραμμετρία και σύγχρονες εφαρμογές

6

GEO_563

Προηγμένες Εφαρμογές ΣΓΠ

6

CIV_533

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

6

CIV_534

Αειφορική Διαχ. Περιβάλ. Δορυφ. Τηλεπ.

6

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

CEN_111

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

EST_406

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Νομοθεσίες

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MEM_412

Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM_433

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

5

MEM_434

Πολυμερή

6

MEM_435

Επιχειρηματικότητα

5

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_369

Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

MHN_103

Κλινική Αξιολόγηση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

4

Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας 

MPH_605

Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας

6

MPH_606

Οικονομικά και Πολιτική Υγείας

6

MPH_607

Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία

8

MPH_608

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Υγείας

6

MPH_609

Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής

6

MPH_610

Περιβάλλον και Υγεία Πληθυσμού

8

MPH_611

Παγκόσμια Υγεία

4

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_417

Μουσειολογία

5

 

* Μαθήματα με κωδικό 500 ή 600 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου