Μοριοδότηση αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητές εστίες/επίδομα ενοικίου, παλιοί φοιτητές (2019-20)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τα αναθεωρημένα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από φοιτητές πτυχίου παλαιότερων ετών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή λήψη επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η αναθεώρηση έγινε μετά την προθεσμία που δόθηκε (πατήστε εδώ για την ανακοίνωση) για συμπλήρωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Αριθμός αιτήσεων είχαν κριθεί ως Μη Ολοκληρωμένες. Υποβλήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά και μετά από αξιολόγηση οι 57 αιτήσεις κρίθηκαν ως Ολοκληρωμένες, ενώ 29 αιτήσεις παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον αναθεωρημένο πίνακα με τις αιτήσεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα ως Μη Ολοκληρωμένες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον αναθεωρημένο πίνακα μοριοδότησης με όλες τις Ολοκληρωμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από φοιτητές παλαιότερων ετών.

Οι Ολοκληρωμένες αιτήσεις, μαζί με εκείνες που θα υποβάλουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, θα περιληφθούν στη διαδικασία κατανομής δωματίων και παραχώρησης επιδόματος ενοικίου, που θα ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου 2019.

Συστήνουμε σε όσους έχουν λιγότερα από 22 μόρια και κάτω να μην προσβλέπουν στα δωμάτια των εστιών και να κάνουν άλλες επιλογές.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει τα αναθεωρημένα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από φοιτητές πτυχίου παλαιότερων ετών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή λήψη επιδόματος ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η αναθεώρηση έγινε μετά την προθεσμία που δόθηκε (πατήστε εδώ για την ανακοίνωση) για συμπλήρωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Αριθμός αιτήσεων είχαν κριθεί ως Μη Ολοκληρωμένες. Υποβλήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά και μετά από αξιολόγηση οι 57 αιτήσεις κρίθηκαν ως Ολοκληρωμένες, ενώ 29 αιτήσεις παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον αναθεωρημένο πίνακα με τις αιτήσεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα ως Μη Ολοκληρωμένες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον αναθεωρημένο πίνακα μοριοδότησης με όλες τις Ολοκληρωμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από φοιτητές παλαιότερων ετών.

Οι Ολοκληρωμένες αιτήσεις, μαζί με εκείνες που θα υποβάλουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, θα περιληφθούν στη διαδικασία κατανομής δωματίων και παραχώρησης επιδόματος ενοικίου, που θα ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου 2019.

Συστήνουμε σε όσους έχουν λιγότερα από 22 μόρια και κάτω να μην προσβλέπουν στα δωμάτια των εστιών και να κάνουν άλλες επιλογές.