Εισδοχή από υποψήφιους που έχουν επιτύχει σε Διεθνείς Εξετάσεις (GCE O Level, Baccalaureate, κ.ά)


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Σπουδές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι αριθμός τυχόν αδιάθετων θέσεων φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα διατεθούν σε υποψήφιους που  έχουν επιτύχει σε Διεθνείς Εξετάσεις (Baccalaureate, GCE O Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια: 

 • Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
 • Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
 • Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE Α’ Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) στα μαθήματα που απαιτούνται για τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρονται (βλ. Παράρτημα Ι & ΙΙ)
 • Δεν έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Απαραίτητα πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης

 • Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/IB στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επιτυχίας στα μαθήματα GCE A’ Level ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα της επιλογής σας (βλ. Παράρτημα Ι & ΙΙ)
 • Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
 • Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά (αφορά άρρενες υποψήφιους)
 • Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχετε παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αρχίζοντας από αυτό το σύνδεσμο, από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

 

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Κάθε αιτητής θα μπορεί να ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησής του και μέσα από το φοιτητικό portal.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , τηλ.: +357 25002710, email: kep@cut.ac.cy

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι αριθμός τυχόν αδιάθετων θέσεων φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα διατεθούν σε υποψήφιους που  έχουν επιτύχει σε Διεθνείς Εξετάσεις (Baccalaureate, GCE O Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια: 

 • Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
 • Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
 • Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE Α’ Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) στα μαθήματα που απαιτούνται για τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρονται (βλ. Παράρτημα Ι & ΙΙ)
 • Δεν έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Απαραίτητα πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης

 • Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/IB στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επιτυχίας στα μαθήματα GCE A’ Level ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα της επιλογής σας (βλ. Παράρτημα Ι & ΙΙ)
 • Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
 • Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά (αφορά άρρενες υποψήφιους)
 • Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχετε παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αρχίζοντας από αυτό το σύνδεσμο, από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

 

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Κάθε αιτητής θα μπορεί να ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησής του και μέσα από το φοιτητικό portal.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , τηλ.: +357 25002710, email: kep@cut.ac.cy