Εβδομάδα ενημέρωσης και εγγραφές σε μαθήματα, 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους φοιτητές μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Portal) από την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και τυχόν αναθεωρήσεις του.

Αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

 

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) και της Βιβλιοθήκης αλλά και για θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge (οδός Κιτίου Κυπριανού) για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.


Πρόγραμμα

Δευτέρα – Πέμπτη, 2-5 Σεπτεμβρίου  

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας & Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Σύστημα Σπουδών

και Φοίτησης

Περιβαλλοντική πολιτική 

Φοιτητική Ζωή

09:15-10:00

Κοινωνική Στήριξη

Κέντρο Γλωσσών

Κινητικότητα Φοιτητών

Αθλητισμός

10:30-11:30

Χρήση φοιτητικού Portal

Βιβλιοθήκη

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

11:30-12:30

e-University

 

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

       

Σχολή Επιστημών Υγείας (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Φοιτητική Ζωή

Περιβαλλοντική πολιτική 

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

09:15-10:00

Αθλητισμός

Κινητικότητα Φοιτητών

Κέντρο Γλωσσών

Κοινωνική Στήριξη

10:30-11:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Χρήση φοιτητικού Portal

Βιβλιοθήκη

 

11:30-12:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

 

 

 

       

Σχολή Επικοινωνίας & Σχολή Καλών Τεχνών (Αίθουσα 3, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

09:15-10:00

Κινητικότητα Φοιτητών

Αθλητισμός

Κοινωνική Στήριξη

Κέντρο Γλωσσών

10:30-11:30

Περιβαλλοντική πολιτική 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

Βιβλιοθήκη

11:30-12:30

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

 

 

       

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Αίθουσα 6, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Φοιτητική Ζωή

Περιβαλλοντική πολιτική 

09:15-10:00

Κέντρο Γλωσσών

Κοινωνική Στήριξη

Αθλητισμός

Κινητικότητα Φοιτητών

10:30-11:30

Βιβλιοθήκη

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Χρήση φοιτητικού Portal

11:30-12:30

 

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

           

 

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 (μέχρι τις 12:00)

Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

Τμήμα Αίθουσα
Νοσηλευτικής  Αμφιθέατρο 2 (κτήριο  «Τ.Παπαδόπουλος»)
Αποκατάστασης Κλινική Αποκατάστασης
Γεωπ. Επι., Βιοτεχν. και Επιστ. Τροφίμων  Αίθουσα 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Χημικής Μηχανικής Αίθουσα 3 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Αίθουσα 4 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας  Αίθουσα 5 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Διοίκησης Αίθουσα 6 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλ. Υπολ. και Πληρ. Κτήριο ΗΜΜΗΥΠ (ισόγειο)
Μηχ. Μηχανικών Κτήριο Εργαστηρίων ΜΗΜΕΜΥ
Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Γεωπλ. Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΜΗΓΕ
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Κτήριο Εργαστηρίων ΕΣΔΙ (Στοά Λανίτης)
Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Πλ.Ηρώων)
Καλών Τεχνών Κτήριο Εργαστηρίων Καλών Τεχνών

                                                        

3. Πρόγραμμα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καλούνται να παραστούν στην συνάντηση που οργανώνεται με σκοπό την ενημέρωση για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) καθώς και της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία των νέων μεταπτυχιακών προπτυχιακών δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως πολύ χρήσιμη για τους ίδιους.

Όσοι παραστούν είναι χρήσιμο να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal. Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο ΚΕΠ, kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να το έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητα θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019 (όλοι οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές - όλων των Τμημάτων)

Cutting Edge

08:30-10:00   Ατομική φωτογράφιση

Αμφ. Πεύκιος Γεωργιάδης, έναρξη ώρα 10:00

10:00-10:45   Σύστημα μεταπτυχιακών σπουδών και φοίτησης και χρήση φοιτητικού Portal

10:45-11:30   Φοιτητική Ζωή – Κοινωνική Στήριξη - Ευκαιρίες απασχόλησης

11:30-12:15   Υπηρεσίες Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας και Βιβλιοθήκης

12:30-14:00   Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

 

Τμήμα                                                                                     Αίθουσα

Αποκατάστασης                                                       Κλινική Αποκατάστασης

Γεωπ. Επιστημών, Βιοτ. και Επιστ. Τροφ.     Αίθουσα 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Χημικής Μηχανικής                                                  Αίθουσα 3 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού         Αίθουσα 4 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας    Κτήριο Σχολής ΔΙΟ

Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολ. και Πληρ.   Κτήριο ΗΜΜΗΥΠ (ισόγειο)

Μηχ. Μηχανικών                                                        Κτήριο Εργαστηρίων ΜΗΜΕΜΥ

Πολ. Μηχανικών και Μηχ. Γεωπλ.                      Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΜΗΓΕ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου        Κτήριο Εργαστηρίων ΕΣΔΙ (Στοά Λανίτης)

Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών                          Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Πλ.Ηρώων)

Καλών Τεχνών                                                            Κτήριο Εργαστηρίων Καλών Τεχνών

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου                                 Κτήριο Ινστιτούτου

Νοσηλευτικής                                                             Κτήριο Γραφείων Νοσηλευτικής (ΖΤ3)


Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο:


Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης          

Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσό

Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681

www.cut.ac.cy/students/support/      E-mail: kep@cut.ac.cy  

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους φοιτητές μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Portal) από την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και τυχόν αναθεωρήσεις του.

Αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

 

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) και της Βιβλιοθήκης αλλά και για θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge (οδός Κιτίου Κυπριανού) για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.


Πρόγραμμα

Δευτέρα – Πέμπτη, 2-5 Σεπτεμβρίου  

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας & Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Σύστημα Σπουδών

και Φοίτησης

Περιβαλλοντική πολιτική 

Φοιτητική Ζωή

09:15-10:00

Κοινωνική Στήριξη

Κέντρο Γλωσσών

Κινητικότητα Φοιτητών

Αθλητισμός

10:30-11:30

Χρήση φοιτητικού Portal

Βιβλιοθήκη

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

11:30-12:30

e-University

 

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

       

Σχολή Επιστημών Υγείας (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Φοιτητική Ζωή

Περιβαλλοντική πολιτική 

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

09:15-10:00

Αθλητισμός

Κινητικότητα Φοιτητών

Κέντρο Γλωσσών

Κοινωνική Στήριξη

10:30-11:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Χρήση φοιτητικού Portal

Βιβλιοθήκη

 

11:30-12:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

 

 

 

       

Σχολή Επικοινωνίας & Σχολή Καλών Τεχνών (Αίθουσα 3, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

09:15-10:00

Κινητικότητα Φοιτητών

Αθλητισμός

Κοινωνική Στήριξη

Κέντρο Γλωσσών

10:30-11:30

Περιβαλλοντική πολιτική 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

Βιβλιοθήκη

11:30-12:30

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

 

 

       

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Αίθουσα 6, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:15

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Φοιτητική Ζωή

Περιβαλλοντική πολιτική 

09:15-10:00

Κέντρο Γλωσσών

Κοινωνική Στήριξη

Αθλητισμός

Κινητικότητα Φοιτητών

10:30-11:30

Βιβλιοθήκη

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Χρήση φοιτητικού Portal

11:30-12:30

 

 

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

e-University

           

 

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 (μέχρι τις 12:00)

Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

Τμήμα Αίθουσα
Νοσηλευτικής  Αμφιθέατρο 2 (κτήριο  «Τ.Παπαδόπουλος»)
Αποκατάστασης Κλινική Αποκατάστασης
Γεωπ. Επι., Βιοτεχν. και Επιστ. Τροφίμων  Αίθουσα 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Χημικής Μηχανικής Αίθουσα 3 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Αίθουσα 4 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας  Αίθουσα 5 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Διοίκησης Αίθουσα 6 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)
Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλ. Υπολ. και Πληρ. Κτήριο ΗΜΜΗΥΠ (ισόγειο)
Μηχ. Μηχανικών Κτήριο Εργαστηρίων ΜΗΜΕΜΥ
Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Γεωπλ. Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΜΗΓΕ
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Κτήριο Εργαστηρίων ΕΣΔΙ (Στοά Λανίτης)
Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Πλ.Ηρώων)
Καλών Τεχνών Κτήριο Εργαστηρίων Καλών Τεχνών

                                                        

3. Πρόγραμμα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καλούνται να παραστούν στην συνάντηση που οργανώνεται με σκοπό την ενημέρωση για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των ηλεκτρονικών υποδομών (e-University) καθώς και της Βιβλιοθήκης. Η παρουσία των νέων μεταπτυχιακών προπτυχιακών δεν είναι υποχρεωτική, είναι όμως πολύ χρήσιμη για τους ίδιους.

Όσοι παραστούν είναι χρήσιμο να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal. Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε στο ΚΕΠ, kep@cut.ac.cy.  Όσοι διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) θα ήταν χρήσιμο να το έχουν μαζί τους.

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να περάσει από το Cutting Edge για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητα θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019 (όλοι οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές - όλων των Τμημάτων)

Cutting Edge

08:30-10:00   Ατομική φωτογράφιση

Αμφ. Πεύκιος Γεωργιάδης, έναρξη ώρα 10:00

10:00-10:45   Σύστημα μεταπτυχιακών σπουδών και φοίτησης και χρήση φοιτητικού Portal

10:45-11:30   Φοιτητική Ζωή – Κοινωνική Στήριξη - Ευκαιρίες απασχόλησης

11:30-12:15   Υπηρεσίες Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας και Βιβλιοθήκης

12:30-14:00   Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

 

Τμήμα                                                                                     Αίθουσα

Αποκατάστασης                                                       Κλινική Αποκατάστασης

Γεωπ. Επιστημών, Βιοτ. και Επιστ. Τροφ.     Αίθουσα 2 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Χημικής Μηχανικής                                                  Αίθουσα 3 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού         Αίθουσα 4 (κτήριο «Τ.Παπαδόπουλος»)

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας    Κτήριο Σχολής ΔΙΟ

Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολ. και Πληρ.   Κτήριο ΗΜΜΗΥΠ (ισόγειο)

Μηχ. Μηχανικών                                                        Κτήριο Εργαστηρίων ΜΗΜΕΜΥ

Πολ. Μηχανικών και Μηχ. Γεωπλ.                      Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΜΗΓΕ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου        Κτήριο Εργαστηρίων ΕΣΔΙ (Στοά Λανίτης)

Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών                          Κτήριο Εργαστηρίων ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Πλ.Ηρώων)

Καλών Τεχνών                                                            Κτήριο Εργαστηρίων Καλών Τεχνών

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου                                 Κτήριο Ινστιτούτου

Νοσηλευτικής                                                             Κτήριο Γραφείων Νοσηλευτικής (ΖΤ3)


Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο:


Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης          

Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσό

Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681

www.cut.ac.cy/students/support/      E-mail: kep@cut.ac.cy