Αιτήσεις για κενές θέσεις (γ΄ κατανομή), 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη συμπλήρωση αριθμού κενών θέσεων (γ΄ κατανομή) στα προγράμματα πτυχίου που φαίνονται πιο κάτω. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με προθεσμία την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019 (τα μεσάνυκτα)

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ&ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Πτυχίο Καλών Τεχνών
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

  • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα  (αν είναι άρρενες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλοντας πιστοποιητικό απόλυσης)
  • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019 (ή 2018) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. 

Προσοχή: Όσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση για κενές θέσεις στη β΄κατανομή, αν ενδιαφέρονται για τη γ΄ κατανομή πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση με τις προτιμήσεις τους.

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στη β΄κατανομή, θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους το Δελτίο Αποτελεσμάτων Υποψηφίων της Υπηρεσίας Εξετάσεων με τις βαθμολογίες πρόσβασης. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι δύο (2) προγράμματα. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας (από εδώ). Στην επιλογή "τύπου αίτησης", επιλέξτε "Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα".

Υποψήφιοι που ήδη έχουν θέση στο ΤΠΚ και επιθυμούν μέσω της γ΄ κατανομής να αλλαξουν πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εξασφαλίζοντας τη θέση που θα δηλωσουν την ίδια στιγμή χάνουν τη θέση που τώρα κατέχουν.

Αν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από μόνοι τους, μπορούν την Πέμπτη να επισκεφτούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα), ώρες 9:00-17:00, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος της βδομάδας, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους όσοι θα υποβάλουν αίτηση.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη συμπλήρωση αριθμού κενών θέσεων (γ΄ κατανομή) στα προγράμματα πτυχίου που φαίνονται πιο κάτω. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με προθεσμία την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019 (τα μεσάνυκτα)

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ&ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Πτυχίο Καλών Τεχνών
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

  • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα  (αν είναι άρρενες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλοντας πιστοποιητικό απόλυσης)
  • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2019 (ή 2018) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. 

Προσοχή: Όσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση για κενές θέσεις στη β΄κατανομή, αν ενδιαφέρονται για τη γ΄ κατανομή πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση με τις προτιμήσεις τους.

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στη β΄κατανομή, θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους το Δελτίο Αποτελεσμάτων Υποψηφίων της Υπηρεσίας Εξετάσεων με τις βαθμολογίες πρόσβασης. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι δύο (2) προγράμματα. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας (από εδώ). Στην επιλογή "τύπου αίτησης", επιλέξτε "Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα".

Υποψήφιοι που ήδη έχουν θέση στο ΤΠΚ και επιθυμούν μέσω της γ΄ κατανομής να αλλαξουν πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εξασφαλίζοντας τη θέση που θα δηλωσουν την ίδια στιγμή χάνουν τη θέση που τώρα κατέχουν.

Αν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από μόνοι τους, μπορούν την Πέμπτη να επισκεφτούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα), ώρες 9:00-17:00, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος της βδομάδας, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους όσοι θα υποβάλουν αίτηση.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.