Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατανομής κενών θέσεων (γ΄κατανομή), 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

7 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 72 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 15 προκύπτουν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 4-5 Σεπτεμβρίου 2019, υποβλήθηκαν συνολικά 407 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2019 ή 2018, β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου της αρχικής κατανομής, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Αναλυτικά κατανεμήθηκαν θέσεις στα ακόλουθα προγράμματα πτυχίου:

  Θέσεις
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 1
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 3
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 10
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 5
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 8
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 4
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 12
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 9
Πτυχίο Νοσηλευτικής 5
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 12
ΣΥΝΟΛΟ 72

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (από βδομάδας) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25-002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Για αποδοχή της θέσης οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.  Νοείται ότι όσοι πλήρωσαν τα 40 ευρώ δεν θα ξαναπληρώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου απευθείας στα μαθήματα (αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (εδώ). Για την εγγραφή στα μαθήματα και άλλες διοικητικές διαδικασίες θα λάβουν σχετικό μήνυμα από βδομάδας. 

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορούν να επικοινωνούν (από βδομάδας) με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι κλίνες στις Φοιτητικές Εστίες έχουν εξαντληθεί. Για οποιαδήποτε βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής, υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

7 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 72 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 15 προκύπτουν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 4-5 Σεπτεμβρίου 2019, υποβλήθηκαν συνολικά 407 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2019 ή 2018, β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου της αρχικής κατανομής, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Αναλυτικά κατανεμήθηκαν θέσεις στα ακόλουθα προγράμματα πτυχίου:

  Θέσεις
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 1
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 3
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 10
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 5
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 8
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 4
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 12
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 9
Πτυχίο Νοσηλευτικής 5
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 12
ΣΥΝΟΛΟ 72

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον αριθμό φοιτητή, τον οποίο κάθε υποψήφιος έλαβε κατά τη δημιουργία της αίτησής του και μπορεί να τον δει στο Portal (με χρήση των κωδικών που στάληκαν στο προσωπικό email). Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν (από βδομάδας) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο φαξ 25-002756 ή στο studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Για αποδοχή της θέσης οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.  Νοείται ότι όσοι πλήρωσαν τα 40 ευρώ δεν θα ξαναπληρώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου απευθείας στα μαθήματα (αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (εδώ). Για την εγγραφή στα μαθήματα και άλλες διοικητικές διαδικασίες θα λάβουν σχετικό μήνυμα από βδομάδας. 

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορούν να επικοινωνούν (από βδομάδας) με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι κλίνες στις Φοιτητικές Εστίες έχουν εξαντληθεί. Για οποιαδήποτε βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής, υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.