Κενές θέσεις στο πρόγραμμα πτυχίου Χημικής Μηχανικής για εσωτερικές μεταγραφές


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με τη διαδικασία των εσωτερικών μεταγραφών, για την κατανομή αριθμού αδιάθετων θέσεων φοίτησης στο πτυχίο Χημικής Μηχανικής.

Οι θέσεις είναι για άμεση φοίτηση (από 16 Σεπτεμβρίου 2019) και αφορούν το 1ο έτος σπουδών (Α εξάμηνο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενεργοί φοιτητές του ΤΠΚ, οποιουδήποτε προγράμματος πτυχίου, που:

  • Έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις  
  • Στα εξεταζόμενα μαθήματα τους περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά (Κατεύθυνσης) και η Χημεία. (σημ.: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν βαθμό πρόσβασης στο πλαίσιο 15)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω portal (Τύπος: Εσωτερικές Μεταγραφές), επισυνάπτοντας το Ατομικό Δελτίο Αποτελεσμάτων Παγκύπριων Εξετάσεων που εκδίδει η Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ. Πρόκειται για το έντυπο που δείχνει αναλυτικά τις βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 23:59

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα βασιστεί στις βαθμολογίες των επιμέρους μαθημάτων και στο μέσο όρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με τη διαδικασία των εσωτερικών μεταγραφών, για την κατανομή αριθμού αδιάθετων θέσεων φοίτησης στο πτυχίο Χημικής Μηχανικής.

Οι θέσεις είναι για άμεση φοίτηση (από 16 Σεπτεμβρίου 2019) και αφορούν το 1ο έτος σπουδών (Α εξάμηνο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενεργοί φοιτητές του ΤΠΚ, οποιουδήποτε προγράμματος πτυχίου, που:

  • Έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις  
  • Στα εξεταζόμενα μαθήματα τους περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά (Κατεύθυνσης) και η Χημεία. (σημ.: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν βαθμό πρόσβασης στο πλαίσιο 15)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω portal (Τύπος: Εσωτερικές Μεταγραφές), επισυνάπτοντας το Ατομικό Δελτίο Αποτελεσμάτων Παγκύπριων Εξετάσεων που εκδίδει η Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ. Πρόκειται για το έντυπο που δείχνει αναλυτικά τις βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 23:59

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα βασιστεί στις βαθμολογίες των επιμέρους μαθημάτων και στο μέσο όρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.