Περίοδος προσθήκης/αφαίρεσης μαθημάτων, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019-20


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Η περίοδος για προσθήκη/αφαίρεση μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS)  https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα στην προσθαφαίρεση μαθήματος παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy, γράφοντας ξεκάθαρα

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Πολιτικής ή Φοιτητικής Ταυτότητας
  2. Τμήμα
  3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
  4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα

*Αιτήματα που δεν θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν ξανά το τελικό ωρολόγιο (13.9.2019) προτού επιχειρήσουν να εγγραφούν, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μαθήματα. Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 26-27 Σεπτεμβρίου μέσω Portal.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά την εγγραφή σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Η περίοδος για προσθήκη/αφαίρεση μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS)  https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα στην προσθαφαίρεση μαθήματος παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy, γράφοντας ξεκάθαρα

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Πολιτικής ή Φοιτητικής Ταυτότητας
  2. Τμήμα
  3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
  4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα

*Αιτήματα που δεν θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν ξανά το τελικό ωρολόγιο (13.9.2019) προτού επιχειρήσουν να εγγραφούν, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μαθήματα. Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 26-27 Σεπτεμβρίου μέσω Portal.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη/αφαίρεση οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Για αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά την εγγραφή σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης