Υποβολή αιτήσεων για μεταγραφές - Εαρινό Εξάμηνο 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν σε προγράμματα πτυχίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η έναρξη φοίτησης αφορά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019.

Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στα εξής προγράμματα:

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Εσωτερικές μεταγραφές: Φοιτητές του ΤΠΚ που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών.
 • Εξωτερικές μεταγραφές: Πρόσωπα που φοιτούν σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν πρώτο πτυχίο αλλά επιθυμούν να κάνουν 2ο πτυχίο σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου (θα δοθούν θέσεις εφόσον μείνουν κενές από τη διαδικασία των μεταγραφών).

Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να επισυνάψετε: 

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο σας
 • Αναλυτική βαθμολογία Παγκύπριων Εξετάσεων
 • Έκθεση με συνοπτική αναφορά στους λόγους που ζητάτε μεταγραφή
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν/υποστηρίζουν το αίτημα  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 25002710/11, kep@cut.ac.cy 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Προκήρυξη θέσεων για περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για Παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης (Εαρινό 2019/20)

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2019/20

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν σε προγράμματα πτυχίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η έναρξη φοίτησης αφορά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019.

Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στα εξής προγράμματα:

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Εσωτερικές μεταγραφές: Φοιτητές του ΤΠΚ που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών.
 • Εξωτερικές μεταγραφές: Πρόσωπα που φοιτούν σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν πρώτο πτυχίο αλλά επιθυμούν να κάνουν 2ο πτυχίο σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου (θα δοθούν θέσεις εφόσον μείνουν κενές από τη διαδικασία των μεταγραφών).

Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να επισυνάψετε: 

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο σας
 • Αναλυτική βαθμολογία Παγκύπριων Εξετάσεων
 • Έκθεση με συνοπτική αναφορά στους λόγους που ζητάτε μεταγραφή
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν/υποστηρίζουν το αίτημα  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 25002710/11, kep@cut.ac.cy