Υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών 2019-20


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Φοιτητική Ζωή

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, μόνο για ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότηησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά. Για να αποφευχθεί το φαινόμενο των ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην ΥΣΦΜ για έλεγχο και ακολούθως, επί τόπου, με τη βοήθεια της ΥΣΦΜ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε θα παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Παρακαλούμε όπως πριν προσέλθετε για την υποβολή της αίτησης:

Η προθεσμία για την προσκόμιση, των έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. Τις μέρες αυτές στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ, θα λειτουργήσουν σημεία ελέγχου και εξυπηρέτησης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25 002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, μόνο για ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότηησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά. Για να αποφευχθεί το φαινόμενο των ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην ΥΣΦΜ για έλεγχο και ακολούθως, επί τόπου, με τη βοήθεια της ΥΣΦΜ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε θα παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Παρακαλούμε όπως πριν προσέλθετε για την υποβολή της αίτησης:

Η προθεσμία για την προσκόμιση, των έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. Τις μέρες αυτές στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ, θα λειτουργήσουν σημεία ελέγχου και εξυπηρέτησης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25 002710/11.