Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)


Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, κατά την 22η Συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2019, αποφάσισε την κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από 267 φοιτητές πτυχίου που είχαν σχετική μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, όπως αυτή αξιολογήθηκε από την ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Οι επώνυμες υποτροφίες (€30.647) και τα οικονομικά βοηθήματα (€54.300) παραχωρούνται σε συνολικά 263 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές και είναι συνολικού ύψους €84.947.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο με τη μοριοδότηση όσων υπέβαλαν αίτηση, τους δικαιούχους και τα ποσά.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τα χρήματα με τραπεζικό έμβασμα που θα γίνει στις αρχές του 2020. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλουν στο housing@cut.ac.cy πιστοποιητικό IBAN (Iban Certificate) του λογαριασμού στον οποίο θέλουν να εμβαστεί το ποσό, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο τους (αν ο λογαριασμός δεν είναι προσωπικός του φοιτητή). Τα πιστοποιητικά IBAN θα πρέπει να σταλούν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2020. Φοιτητές που δεν το πράξουν έγκαιρα, δεν θα λάβουν το οικονομικό βοήθημα.

Για οποιαδήποτε απορία αποταθείτε στο ΚΕΠ, τηλ. 25 002710/11.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους φορείς, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (12 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €12.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τον οργανισμό Let’s Help (5 Ετήσιες Υποτροφίες, συνολικού ύψους €5.000, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Σωματείο Φίλοι του ΤΕΠΑΚ (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Τη Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (8 ετήσιες υποτροφίες, συνολικού ύψους €4.444 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, με συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης)
 • Τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €1.147, σε φοιτητή της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €500, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €500, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, κατά την 22η Συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2019, αποφάσισε την κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις από 267 φοιτητές πτυχίου που είχαν σχετική μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, όπως αυτή αξιολογήθηκε από την ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Οι επώνυμες υποτροφίες (€30.647) και τα οικονομικά βοηθήματα (€54.300) παραχωρούνται σε συνολικά 263 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές και είναι συνολικού ύψους €84.947.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο με τη μοριοδότηση όσων υπέβαλαν αίτηση, τους δικαιούχους και τα ποσά.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τα χρήματα με τραπεζικό έμβασμα που θα γίνει στις αρχές του 2020. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλουν στο housing@cut.ac.cy πιστοποιητικό IBAN (Iban Certificate) του λογαριασμού στον οποίο θέλουν να εμβαστεί το ποσό, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο τους (αν ο λογαριασμός δεν είναι προσωπικός του φοιτητή). Τα πιστοποιητικά IBAN θα πρέπει να σταλούν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2020. Φοιτητές που δεν το πράξουν έγκαιρα, δεν θα λάβουν το οικονομικό βοήθημα.

Για οποιαδήποτε απορία αποταθείτε στο ΚΕΠ, τηλ. 25 002710/11.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους φορείς, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (12 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €12.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τον οργανισμό Let’s Help (5 Ετήσιες Υποτροφίες, συνολικού ύψους €5.000, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Σωματείο Φίλοι του ΤΕΠΑΚ (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Τη Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (8 ετήσιες υποτροφίες, συνολικού ύψους €4.444 ευρώ, σε φοιτητές της Σχολής, με συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης)
 • Τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €1.147, σε φοιτητή της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (1 ετήσια υποτροφία συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητή του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €500, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού (1 Ετήσια Υποτροφία, συνολικού ύψους €500, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).