Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2019-20


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότηησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης). Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά.

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο των ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην ΥΣΦΜ για έλεγχο και ακολούθως, επί τόπου, με τη βοήθεια της ΥΣΦΜ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε θα παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Η προθεσμία για την προσκόμιση, των έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. Τις μέρες αυτές στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ, θα λειτουργήσουν σημεία ελέγχου και εξυπηρέτησης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Παρακαλούμε όπως πριν προσέλθετε για την υποβολή της αίτησης:

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2019-20) και έχουν εφασφαλίσει μοριοδότηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά. Χρειάζεται μόνο να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα οικονομικά βοηθήματα, συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική δήλωση (πατήστε εδώ). 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25 002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότηησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης). Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά.

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο των ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην ΥΣΦΜ για έλεγχο και ακολούθως, επί τόπου, με τη βοήθεια της ΥΣΦΜ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε θα παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Η προθεσμία για την προσκόμιση, των έλεγχο και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. Τις μέρες αυτές στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ, θα λειτουργήσουν σημεία ελέγχου και εξυπηρέτησης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Παρακαλούμε όπως πριν προσέλθετε για την υποβολή της αίτησης:

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2019-20) και έχουν εφασφαλίσει μοριοδότηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά. Χρειάζεται μόνο να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα οικονομικά βοηθήματα, συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική δήλωση (πατήστε εδώ). 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25 002710/11.