Φοιτητικές εστίες και 4η δόση ενοικίου


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Καταρχάς ευχόμαστε τόσο εσείς όσο και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να είστε καλά στην υγεία. Ευχόμαστε περαιτέρω η εξ αποστάσεως φοίτησή σας να εξελίσσεται ομαλά και απρόσκοπτα.

Έχετε λάβει ή θα λάβετε αυτές τις μέρες τιμολόγιο από το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου για την καταβολή της τέταρτης δόσης ενοικίου που αφορά στους τελευταίους τρεις μήνες (Απρίλη, Μάη και Ιούνη).

Γνωρίζουμε ότι από τα μέσα Μαρτίου οι περισσότεροι, λαμβάνοντας υπόψη και δική μας προτροπή, έχετε απομακρυνθεί από τα δωμάτια/διαμερίσματα των εστιών και μένετε με τις οικογένειές σας στη μόνιμη κατοικία σας.

Με το μήνυμα αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

  1. Όσοι έχετε απομακρυνθεί και μας έχετε ενημερώσει επίσημα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (housing@cut.ac.cy), μπορείτε να αγνοήσετε την εξόφληση του τιμολογίου της τέταρτης δόσης μέχρι να υπάρξει νεότερη ειδοποίηση από το Γραφείο Στέγασης.
  2. Όσοι παραμένετε στο δωμάτιο/διαμέρισμά σας σταθερά ή περιστασιακά αυτό το διάστημα, αν επιλέξετε να φύγετε μέχρι και τις 31 Μαρτίου (και μας ενημερώσετε στο housing@cut.ac.cy) μπορείτε επίσης να αγνοήσετε το τιμολόγιο της τέταρτης δόσης. Λάβετε υπόψη ότι το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί με εξ αποστάσεως φοίτηση, περιλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, κατά συνέπεια η παρουσία σας κοντά στο Πανεπιστήμιο δεν είναι απαραίτητη για τη φοίτησή σας.
  3. Στην περίπτωση που εμπίπτετε στο 1 και 2 πιο πάνω, έχετε λάβει τιμολόγιο τέταρτης δόσης και έχετε ήδη πληρώσει, παρακαλώ ενημερώστε μας με μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.
  4. Στην περίπτωση που απομακρυνθήκατε ή σκοπεύετε να το πράξετε μέχρι τις 31 Μαρτίου, δεν είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να μαζέψετε τα πράγματα σας ούτε να επιστρέψετε τα κλειδιά. Το δωμάτιο/διαμέρισμά σας θα παραμείνει ως έχει και μόλις οι περιορισμοί στη διακίνηση αρθούν θα σας ενημερώσουμε για τα σχετικά. Δεν  μπορείτε όμως να μπείτε στο δωμάτιο/διαμέρισμά σας χωρίς να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων (housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412)
  5. Όσοι για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να παραμείνετε στο δωμάτιο/διαμέρισμα σας μέχρι τη λήξη τους συμβολαίου σας (τέλη Ιουνίου), θα πρέπει να καταβάλετε την τέταρτη δόση. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων περιστάσεων που επικρατούν, η προθεσμία εξόφλησης παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020.

Η ΥΣΦΜ προτίθεται να υποβάλει εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για ρύθμιση των τιμολογίων/πληρωμών που αφορούν την τέταρτη δόση για όσους φοιτητές θα έχουν αποχωρήσει από τα δωμάτια/διαμερίσματά τους στις εστίες και θα ενημερώσουν επίσημα μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020. Νοείται ότι τα αρμόδια όργανα μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την όποια εισήγηση.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Καταρχάς ευχόμαστε τόσο εσείς όσο και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να είστε καλά στην υγεία. Ευχόμαστε περαιτέρω η εξ αποστάσεως φοίτησή σας να εξελίσσεται ομαλά και απρόσκοπτα.

Έχετε λάβει ή θα λάβετε αυτές τις μέρες τιμολόγιο από το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου για την καταβολή της τέταρτης δόσης ενοικίου που αφορά στους τελευταίους τρεις μήνες (Απρίλη, Μάη και Ιούνη).

Γνωρίζουμε ότι από τα μέσα Μαρτίου οι περισσότεροι, λαμβάνοντας υπόψη και δική μας προτροπή, έχετε απομακρυνθεί από τα δωμάτια/διαμερίσματα των εστιών και μένετε με τις οικογένειές σας στη μόνιμη κατοικία σας.

Με το μήνυμα αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

  1. Όσοι έχετε απομακρυνθεί και μας έχετε ενημερώσει επίσημα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (housing@cut.ac.cy), μπορείτε να αγνοήσετε την εξόφληση του τιμολογίου της τέταρτης δόσης μέχρι να υπάρξει νεότερη ειδοποίηση από το Γραφείο Στέγασης.
  2. Όσοι παραμένετε στο δωμάτιο/διαμέρισμά σας σταθερά ή περιστασιακά αυτό το διάστημα, αν επιλέξετε να φύγετε μέχρι και τις 31 Μαρτίου (και μας ενημερώσετε στο housing@cut.ac.cy) μπορείτε επίσης να αγνοήσετε το τιμολόγιο της τέταρτης δόσης. Λάβετε υπόψη ότι το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί με εξ αποστάσεως φοίτηση, περιλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, κατά συνέπεια η παρουσία σας κοντά στο Πανεπιστήμιο δεν είναι απαραίτητη για τη φοίτησή σας.
  3. Στην περίπτωση που εμπίπτετε στο 1 και 2 πιο πάνω, έχετε λάβει τιμολόγιο τέταρτης δόσης και έχετε ήδη πληρώσει, παρακαλώ ενημερώστε μας με μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.
  4. Στην περίπτωση που απομακρυνθήκατε ή σκοπεύετε να το πράξετε μέχρι τις 31 Μαρτίου, δεν είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να μαζέψετε τα πράγματα σας ούτε να επιστρέψετε τα κλειδιά. Το δωμάτιο/διαμέρισμά σας θα παραμείνει ως έχει και μόλις οι περιορισμοί στη διακίνηση αρθούν θα σας ενημερώσουμε για τα σχετικά. Δεν  μπορείτε όμως να μπείτε στο δωμάτιο/διαμέρισμά σας χωρίς να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων (housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412)
  5. Όσοι για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να παραμείνετε στο δωμάτιο/διαμέρισμα σας μέχρι τη λήξη τους συμβολαίου σας (τέλη Ιουνίου), θα πρέπει να καταβάλετε την τέταρτη δόση. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων περιστάσεων που επικρατούν, η προθεσμία εξόφλησης παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020.

Η ΥΣΦΜ προτίθεται να υποβάλει εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για ρύθμιση των τιμολογίων/πληρωμών που αφορούν την τέταρτη δόση για όσους φοιτητές θα έχουν αποχωρήσει από τα δωμάτια/διαμερίσματά τους στις εστίες και θα ενημερώσουν επίσημα μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020. Νοείται ότι τα αρμόδια όργανα μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την όποια εισήγηση.