Διεθνής ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού 2022 - Limassol 2022 International OPAP Marathon


Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας/  Dear members oi University Community ,

 

(English text follows)

 

Διεθνής  ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού 2022 / Eταιρικός αγώνας δρόμου 5 km

 

Γίνετε μέρος της δρομικής μας ομάδας και ελάτε να συμμετάσχουμε στον προσεχή Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού,

το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 με την ομάδα του Πανεπιστημίου μας στον εταιρικό αγώνα δρόμου 5 km.

 

Δήλωση συμμετοχής

Συμπληρώστε τη φόρμα (πατήστε εδώ)

 

Η πρώτη προθεσμία εγγραφών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Όσοι εγγραφούν μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρουν Braded - Bib number. Για την πληρωμή της συμμετοχής σας θα σας ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορείτε να πληρώσετε.

 

Η δεύτερη προθεσμία εγγραφών λήγει στις 11 Μαρτίου 2022. Όσοι εγγραφούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου  δεν θα πάρουν Branded – bib number, αλλά από αριθμό για να τρέξουν.

 

Λάβετε υπόψη ότι για να συμμετάσχετε με την εταιρική ομάδα του Πανεπιστημίου είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή και να φοράτε  τον αριθμό που θα σας δώσουμε.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να τρέξουν ατομικά στις άλλες ατομικές διαδρομές της διοργάνωσης την Κυριακή 20/3/2022   (42Km, 21km, 10km, 5km) μπορούν να εγγραφούν μέσω του Σωματείου Δρομέων ΕΥ ΖΗΝ και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές εγγραφής.

 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα επιστρέψει το τέλος εγγραφής στους φοιτητές που θα εγγραφούν μέσω του Σωματείου, θα τρέξουν  και θα τερματίσουν. (σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων).

 

Για οποιαδήποτε απορία/αίτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης   στο  k.tingirides@cut.ac.cy ή στο 2500 2200

 


 

Limassol 2022 International OPAP Marathon / Corporate race 5 km

Join our racing team and come to join us for the forthcoming Limassol International Marathon on Saturday, March 19, 2022 with University Team I n the 5km Corporate Race.

 

Application form: Fill in the form (click here)

 

The first registration deadline is February 28, 2022. Those who register by that date will receive a Braded - Bib number. We will inform you of the dates on which you will be able to pay for your participation.

The second registration deadline expires on March 11, 2022. Those who register after February 28 will not receive a Branded - bib number, but a number to run.

Please note that in order to participate with the University Corporate Team you need to register, wear the team shirt and the number we will give you.

Those interested in running individually on the other individual routes of the event On Sunday 20/3/2022  (42Km, 21km, 10km, 5km) can register through the EZ ZIN Runners Association and benefit from special registration rates.

It is noted that the University will return the registration fee to students who sign up through the Association, run and finish the race. (according to the official announcement of results).

For any query / request you can contact:

Konstantinos Tingirides at k.tingirides@cut.ac.cy or 2500 2200

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας/  Dear members oi University Community ,

 

(English text follows)

 

Διεθνής  ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού 2022 / Eταιρικός αγώνας δρόμου 5 km

 

Γίνετε μέρος της δρομικής μας ομάδας και ελάτε να συμμετάσχουμε στον προσεχή Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού,

το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 με την ομάδα του Πανεπιστημίου μας στον εταιρικό αγώνα δρόμου 5 km.

 

Δήλωση συμμετοχής

Συμπληρώστε τη φόρμα (πατήστε εδώ)

 

Η πρώτη προθεσμία εγγραφών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Όσοι εγγραφούν μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρουν Braded - Bib number. Για την πληρωμή της συμμετοχής σας θα σας ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορείτε να πληρώσετε.

 

Η δεύτερη προθεσμία εγγραφών λήγει στις 11 Μαρτίου 2022. Όσοι εγγραφούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου  δεν θα πάρουν Branded – bib number, αλλά από αριθμό για να τρέξουν.

 

Λάβετε υπόψη ότι για να συμμετάσχετε με την εταιρική ομάδα του Πανεπιστημίου είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή και να φοράτε  τον αριθμό που θα σας δώσουμε.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να τρέξουν ατομικά στις άλλες ατομικές διαδρομές της διοργάνωσης την Κυριακή 20/3/2022   (42Km, 21km, 10km, 5km) μπορούν να εγγραφούν μέσω του Σωματείου Δρομέων ΕΥ ΖΗΝ και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές εγγραφής.

 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα επιστρέψει το τέλος εγγραφής στους φοιτητές που θα εγγραφούν μέσω του Σωματείου, θα τρέξουν  και θα τερματίσουν. (σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων).

 

Για οποιαδήποτε απορία/αίτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης   στο  k.tingirides@cut.ac.cy ή στο 2500 2200

 


 

Limassol 2022 International OPAP Marathon / Corporate race 5 km

Join our racing team and come to join us for the forthcoming Limassol International Marathon on Saturday, March 19, 2022 with University Team I n the 5km Corporate Race.

 

Application form: Fill in the form (click here)

 

The first registration deadline is February 28, 2022. Those who register by that date will receive a Braded - Bib number. We will inform you of the dates on which you will be able to pay for your participation.

The second registration deadline expires on March 11, 2022. Those who register after February 28 will not receive a Branded - bib number, but a number to run.

Please note that in order to participate with the University Corporate Team you need to register, wear the team shirt and the number we will give you.

Those interested in running individually on the other individual routes of the event On Sunday 20/3/2022  (42Km, 21km, 10km, 5km) can register through the EZ ZIN Runners Association and benefit from special registration rates.

It is noted that the University will return the registration fee to students who sign up through the Association, run and finish the race. (according to the official announcement of results).

For any query / request you can contact:

Konstantinos Tingirides at k.tingirides@cut.ac.cy or 2500 2200