Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές & 2ο Πτυχίο (Έναρξη/Συνέχιση Σπουδών στο ΤΕΠΑΚ το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/23)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για εσωτερικές μετεγγραφές, εξωτερικές μετεγγραφές και 2ο Πτυχίο για τα πιο κάτω προγράμματα πτυχίου*:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Καλών Τεχνών
 • Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

*Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για άλλα προγράμματα

 

Η έναρξη φοίτησης αφορά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Εξωτερικές μετεγγραφές: Πρόσωπα που φοιτούν σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
 • Εσωτερικές μετεγγραφές: Φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών.
 • 2ο Πτυχίο: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν πρώτο πτυχίο αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου (θα δοθούν θέσεις εφόσον παραμείνουν κενές θέσεις από τη διαδικασία των μετεγγραφών). 

Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.


Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να επισυνάψετε:

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο σας
 • Αναλυτική βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων
 • Έκθεση με συνοπτική αναφορά στους λόγους που ζητάτε μετεγγραφή
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν/υποστηρίζουν το αίτημα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, τηλ. 25002710/11, kep@cut.ac.cy

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για εσωτερικές μετεγγραφές, εξωτερικές μετεγγραφές και 2ο Πτυχίο για τα πιο κάτω προγράμματα πτυχίου*:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Καλών Τεχνών
 • Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

*Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για άλλα προγράμματα

 

Η έναρξη φοίτησης αφορά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Εξωτερικές μετεγγραφές: Πρόσωπα που φοιτούν σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.
 • Εσωτερικές μετεγγραφές: Φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών.
 • 2ο Πτυχίο: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν πρώτο πτυχίο αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου (θα δοθούν θέσεις εφόσον παραμείνουν κενές θέσεις από τη διαδικασία των μετεγγραφών). 

Για αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια πατήστε εδώ.

Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.


Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να επισυνάψετε:

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο σας
 • Αναλυτική βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων
 • Έκθεση με συνοπτική αναφορά στους λόγους που ζητάτε μετεγγραφή
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν/υποστηρίζουν το αίτημα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, τηλ. 25002710/11, kep@cut.ac.cy