Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 αρχίζουν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 28 Απριλίου 2023. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 8 μέχρι 27 Μαΐου 2023.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 (11:59 μ.μ.).

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Ακαδημαϊκά Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

 

Κωδικός  Περιγραφή Μαθήματος ECTS
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων  
ABF_105   Μικροβιολογία 6
ABF_214   Δενδροκομία 6
ABF_350   Οινολογία 5
ABF_315   Αμπελουργία 4
ABF_356   Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων 5
ABF_511   Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων 7
Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής  
CEI_226   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 5
CEI_469   Ασφάλεια Υπολογιστών 5
CEI_329   Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση 6
Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης
CFS_099   Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών 6
CFS_101   Στατιστικές Μέθοδοι 6
CFS_102   Οικονομικά ΙΙ 6
CFS_221   Χρηματοοικονομική I 6
Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν
HTM_111   Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών 6
HTM_141   Διοικητική Λογιστική 6
HTM_202   Εταιρική Νομοθεσία 6
HTM_203   Κοινωνική Ψυχολογία 6
HTM_230   Τουριστική Πολιτική 6
HTM_271   Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
HTM_324   Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6
HTM_332   Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη 6
HTM_351   Οργανωσιακή  Συμπεριφορά 6
HTM_421   Διαχείριση Εισοδημάτων 6
HTM_426   Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
HTM_428   Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας 6
HTM_437   Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων 6
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου  
CIS_385   Διαδίκτυο και Κοινωνία 5
CIS_454   Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα 5
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  
CIV_326   Σεισμική Μηχανική 5
CIV_504   Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 6
GEO_214   Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 4
CIV_533   Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 6
CIV_534   Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 6
GEO_233    Φωτογραμμετρία Ι 5
CIV_453   Οικοδομική ΙΙ 5
CIV_456  Βιώσιμη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για Τεχνικές Εφαρμογές (στα αγγλικά) 5
Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
CEN_111   Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική 5
CEN_427   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4
CEN_428   Περιβαλλοντ. Νομοθ. και Ευρωπαϊκή Πολιτ. 4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών *
Τμήμα Νοσηλευτικής 
NUR_365   Οικογενειακή Νοσηλευτική 3
NUR_369   Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών 3
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας  (Τμήμα Αποκατάστασης)
MPH_605   Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας 6
MPH_606   Οικονομικά και Πολιτική Υγείας 6
MPH_607   Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία 8
MPH_609   Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής 6
MPH_611   Παγκόσμια Υγεία 4
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
MGA_445   Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη  6
Τμήμα Καλών Τεχνών 
FAR_241   Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 4: Μεταμον 4
FAR_311   Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: δισδιάστατη δημιουργία 3
FAR_321   Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: τρισδιάστατη δημιουργία 3
FAR_330   Video Art 4
FAR_351   Αισθητική των Νέων Μέσων 2 4

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθεί αρχές Ιανουαρίου 2023, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 αρχίζουν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 28 Απριλίου 2023. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 8 μέχρι 27 Μαΐου 2023.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 (11:59 μ.μ.).

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Ακαδημαϊκά Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

 

Κωδικός  Περιγραφή Μαθήματος ECTS
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων  
ABF_105   Μικροβιολογία 6
ABF_214   Δενδροκομία 6
ABF_350   Οινολογία 5
ABF_315   Αμπελουργία 4
ABF_356   Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων 5
ABF_511   Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων 7
Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής  
CEI_226   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 5
CEI_469   Ασφάλεια Υπολογιστών 5
CEI_329   Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση 6
Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης
CFS_099   Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών 6
CFS_101   Στατιστικές Μέθοδοι 6
CFS_102   Οικονομικά ΙΙ 6
CFS_221   Χρηματοοικονομική I 6
Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν
HTM_111   Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών 6
HTM_141   Διοικητική Λογιστική 6
HTM_202   Εταιρική Νομοθεσία 6
HTM_203   Κοινωνική Ψυχολογία 6
HTM_230   Τουριστική Πολιτική 6
HTM_271   Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
HTM_324   Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6
HTM_332   Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη 6
HTM_351   Οργανωσιακή  Συμπεριφορά 6
HTM_421   Διαχείριση Εισοδημάτων 6
HTM_426   Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
HTM_428   Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας 6
HTM_437   Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων 6
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου  
CIS_385   Διαδίκτυο και Κοινωνία 5
CIS_454   Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα 5
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  
CIV_326   Σεισμική Μηχανική 5
CIV_504   Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 6
GEO_214   Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 4
CIV_533   Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 6
CIV_534   Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 6
GEO_233    Φωτογραμμετρία Ι 5
CIV_453   Οικοδομική ΙΙ 5
CIV_456  Βιώσιμη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για Τεχνικές Εφαρμογές (στα αγγλικά) 5
Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
CEN_111   Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική 5
CEN_427   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4
CEN_428   Περιβαλλοντ. Νομοθ. και Ευρωπαϊκή Πολιτ. 4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών *
Τμήμα Νοσηλευτικής 
NUR_365   Οικογενειακή Νοσηλευτική 3
NUR_369   Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών 3
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας  (Τμήμα Αποκατάστασης)
MPH_605   Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας 6
MPH_606   Οικονομικά και Πολιτική Υγείας 6
MPH_607   Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία 8
MPH_609   Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής 6
MPH_611   Παγκόσμια Υγεία 4
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
MGA_445   Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη  6
Τμήμα Καλών Τεχνών 
FAR_241   Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 4: Μεταμον 4
FAR_311   Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: δισδιάστατη δημιουργία 3
FAR_321   Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: τρισδιάστατη δημιουργία 3
FAR_330   Video Art 4
FAR_351   Αισθητική των Νέων Μέσων 2 4

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθεί αρχές Ιανουαρίου 2023, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).