Ανακοίνωση κατανομής υπεράριθμων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες, 2022-23


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 49 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν 145 αιτήσεις.

Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση)

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 69 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 35 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 34 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 50 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 22 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 2 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 3 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που:

(α) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2022 (ή/και του 2021) ΚΑΙ

(β) Πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΑΙ

(γ) Είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου της Α' Κατανομής 2022 στο Πρόγραμμα/τα για το/α οποίο/α εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΚΑΙ

(δ) Πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

   A   Β   Γ 
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝ. 1 0 0
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 0 0
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0
 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 1 0
 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 0 0
 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 1 2 1
 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1
 Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 2 2 1
 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 0 2 1
 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 1 0
 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 2 1
 Πτυχίο Διοίκ. Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1
 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 0 3 1
 Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 0
 Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 0 0
 Πτυχίο Διοίκηση 0 2 1
 Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 2 1
 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 1 2 0
 Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 16 24 9

Αποτελέσματα:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦE, στο studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2022, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (5-9 Σεπτεμβρίου 2022) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002534 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμοΗ αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022, ώρα 2:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι πέτυχαν βελτίωση θέσης μέσω των Ειδικών Κατηγοριών, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες (από τα άτομα που εξασφάλισαν θέση με την κατανομή θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες) μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 στις 2:00 μ.μ.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (ΕΔΩ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης, πριν την υποβολή της, με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ-2:00 μ.μ. (και μέχρι την Παρασκευή 12/8, 2:00 μ.μ.),  στο τηλέφωνο 25002380 και στο housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφων 25002380 και στο housing@cut.ac.cy

ΣΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 49 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν 145 αιτήσεις.

Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση)

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 69 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 35 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 34 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 50 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 22 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 2 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 3 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που:

(α) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2022 (ή/και του 2021) ΚΑΙ

(β) Πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΑΙ

(γ) Είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου της Α' Κατανομής 2022 στο Πρόγραμμα/τα για το/α οποίο/α εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΚΑΙ

(δ) Πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

   A   Β   Γ 
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝ. 1 0 0
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 0 0
 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0
 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 1 0
 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 0 0
 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 1 2 1
 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1
 Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 2 2 1
 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 0 2 1
 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 1 0
 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 2 1
 Πτυχίο Διοίκ. Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1
 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 0 3 1
 Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 0
 Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 0 0
 Πτυχίο Διοίκηση 0 2 1
 Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 2 1
 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 1 2 0
 Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 16 24 9

Αποτελέσματα:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦE, στο studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2022, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (5-9 Σεπτεμβρίου 2022) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002534 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμοΗ αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022, ώρα 2:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι πέτυχαν βελτίωση θέσης μέσω των Ειδικών Κατηγοριών, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες (από τα άτομα που εξασφάλισαν θέση με την κατανομή θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες) μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 στις 2:00 μ.μ.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (ΕΔΩ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης, πριν την υποβολή της, με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ-2:00 μ.μ. (και μέχρι την Παρασκευή 12/8, 2:00 μ.μ.),  στο τηλέφωνο 25002380 και στο housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφων 25002380 και στο housing@cut.ac.cy

ΣΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11