Ανακοίνωση κατανομής κενών θέσεων (β' κατανομή) 2022-23


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ., "g>Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&")">Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

4

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

6

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

11

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

10

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

5

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

28

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Εποικοινωνίας Μάρκετινγκ

15

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

10

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

13

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

13

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

21

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

11

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

2

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

4

Πτυχίο Διοίκηση

11

Πτυχίο Νοσηλευτικής

31

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

10

Πτυχίο Καλών Τεχνών

4

ΣΥΝΟΛO  

211

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα (επιτυχόντες/ούσες)

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο εργάσιμων ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους/τις υποψήφιους/ες για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους/ες όσους/ες εξασφάλισαν θέση.

Η κατανομή θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ

Σε περίπτωση που μέχρι και την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα (αρχές Σεπτεμβρίου 2022) διαπιστωθούν κενά, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε πρόσθετη κατανομή, αξιοποιώντας κατάλογο επιλαχόντων/ουσών που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να δείτε το σχετικό κατάλογο επιλαχόντων/ουσών εδώ. Για την τυχόν ενεργοποίηση του καταλόγου επιλαχόντων/ουσών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και ενημέρωση των επηρεαζόμενων ατόμων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όσοι/όσες εξασφαλίζουν θέση (ή βελτιώνουν τη θέση τους) θα πρέπει να την αποδεχθούν ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα εδώ. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αίτηση για στέγαση μπορεί να υποβλήθεί μόνο αφού γίνει αποδοχή της θέσης που εξασφαλίστηκε όπως περιγράφεται πιο πάνω. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης πριν την υποβολή της με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ.,  στα τηλέφωνα 25 002380 και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ., "g>Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&")">Επιτυχόντες/ούσες (παίρνουν θέση ή βελτιώνουν τη θέση τους)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 211 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 60 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 23-27 Ιουλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 676 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια:

 • Τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2022 ή 2021
 • Βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας της Α΄ Κατανομής 2022
 • Δυνατότητα άμεσης φοίτησης

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

4

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

6

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

11

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

10

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

5

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

28

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Εποικοινωνίας Μάρκετινγκ

15

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

10

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

13

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

13

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

21

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

11

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

2

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

4

Πτυχίο Διοίκηση

11

Πτυχίο Νοσηλευτικής

31

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

10

Πτυχίο Καλών Τεχνών

4

ΣΥΝΟΛO  

211

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα (επιτυχόντες/ούσες)

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο εργάσιμων ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους/τις υποψήφιους/ες για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους/ες όσους/ες εξασφάλισαν θέση.

Η κατανομή θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες αναμένεται να ανακοινωθεί αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ

Σε περίπτωση που μέχρι και την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα (αρχές Σεπτεμβρίου 2022) διαπιστωθούν κενά, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε πρόσθετη κατανομή, αξιοποιώντας κατάλογο επιλαχόντων/ουσών που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να δείτε το σχετικό κατάλογο επιλαχόντων/ουσών εδώ. Για την τυχόν ενεργοποίηση του καταλόγου επιλαχόντων/ουσών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και ενημέρωση των επηρεαζόμενων ατόμων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όσοι/όσες εξασφαλίζουν θέση (ή βελτιώνουν τη θέση τους) θα πρέπει να την αποδεχθούν ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα εδώ. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αίτηση για στέγαση μπορεί να υποβλήθεί μόνο αφού γίνει αποδοχή της θέσης που εξασφαλίστηκε όπως περιγράφεται πιο πάνω. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης πριν την υποβολή της με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ.,  στα τηλέφωνα 25 002380 και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002710/11.