Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου (2022-23)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης (πατήστε εδώ) των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 92 αιτήσεις. Αριθμός αιτήσεων (14) κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές έχουν μια τελευταία ευκαιρία μοριοδότησης εφόσον σταλούν τα αποδεικτικά που λείπουν μέχρι τις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο μοριοδότησης αιτήσεων φοιτητών/τριών που θα πάρουν θέση με τις Ειδικές Κατηγορίες. 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. Όσοι/ες περιλαμβάνονται στον κατάλογο μοριοδότησης δεν σημαίνει ότι θα πάρουν δωμάτιο. 

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Πέμπτη, 11/8/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022.

Οι αιτήσεις ατόμων που πήραν θέση με τις Κενές ή με τις Ειδικές Κατηγορίες θα αξιολογηθούν χωριστά, στη βάση των ίδιων κριτηρίων, τις επόμενες μέρες. Η ανακοίνωση της κατανομής δωματίων για τα άτομα αυτά υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης (πατήστε εδώ) των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 92 αιτήσεις. Αριθμός αιτήσεων (14) κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές έχουν μια τελευταία ευκαιρία μοριοδότησης εφόσον σταλούν τα αποδεικτικά που λείπουν μέχρι τις 16 Αυγούστου, στο πλαίσιο μοριοδότησης αιτήσεων φοιτητών/τριών που θα πάρουν θέση με τις Ειδικές Κατηγορίες. 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. Όσοι/ες περιλαμβάνονται στον κατάλογο μοριοδότησης δεν σημαίνει ότι θα πάρουν δωμάτιο. 

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Πέμπτη, 11/8/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022.

Οι αιτήσεις ατόμων που πήραν θέση με τις Κενές ή με τις Ειδικές Κατηγορίες θα αξιολογηθούν χωριστά, στη βάση των ίδιων κριτηρίων, τις επόμενες μέρες. Η ανακοίνωση της κατανομής δωματίων για τα άτομα αυτά υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380