Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ης κατανομής θέσεων πτυχίου σε υποψήφιους/ες από Ελλάδα (2022-23)


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (ΥΣΦΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη Β΄ κατανομή θέσεων (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) των υποψηφίων από Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Αποδοχή θέσης/Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο

Για αποδοχή της θέσης οι επιτυχόντες/ούσες παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα με την αποδοχή της θέσης που εξασφάλισαν με την πληρωμή του τέλους εγγραφής ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τη φοίτησή τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, 8/9, 2μ.μ.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, kep@cut.ac.cy , τηλ. 0035725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον κ. Ηλία Βασιλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση elias.vasiliou@cut.ac.cy ή στο τηλ. 0035725002415,

Εγγραφές σε μαθήματα και έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Τα μαθήματα άρχισαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πατήστε εδώ).

Η εγγραφή σε μαθήματα των φοιτητών που θα αποδεχθούν τη θέση που εξασφάλισαν, θα γίνει από το Γραφείο Σπουδών της ΥΣΦΕ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων τους θα είναι διαθέσιμο στο Φοιτητικό τους Portal εντός 24 ωρών από την ώρα που θα έχουν προχωρήσει με την πληρωμή του τέλους εγγραφής τους.

Στέγαση

Οι κλίνες στις Φοιτητικές Εστίες έχουν εξαντληθεί. Για οποιαδήποτε βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής, υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση housing@cut.ac.cy και στο τηλέφων0 0035725002380.

Υποτροφίες Φοιτητών/τριών από την Ελλάδα

Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο υποτροφίες (μία σε κάθε Σχολή) ύψους €3500 η καθεμία σε Ελλαδίτες/ισσες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο έτος είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστο 6,5 (Λίαν Καλώς) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι δικαιούχοι/ες των υποτροφιών ενημερώνονται τηλεφωνικώς και έχουν προσωπική συνάντηση με το Λειτουργό του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής (Ηλίας Βασιλείου, elias.vasiliou@cut.ac.cy, τηλ. 35725002415) για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να πάρουν την υποτροφία τους.

Σίτιση Φοιτητών/τριών από την Ελλάδα

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα  σίτισης σε όλους τους/τις υπηκόους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Έλληνες/ίδες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες/ισσες φοιτητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Το επίδομα σίτισης ανέρχεται στα €7 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα  του ακαδημαϊκού έτους. Tο επίδομα σίτισης παραδίδεται στους/ις δικαιούχους/ες φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

Για οποιεσδήποτε απορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, kep@cut.ac.cy, τηλ. 0035725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (ΥΣΦΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη Β΄ κατανομή θέσεων (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) των υποψηφίων από Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Αποδοχή θέσης/Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο

Για αποδοχή της θέσης οι επιτυχόντες/ούσες παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα με την αποδοχή της θέσης που εξασφάλισαν με την πληρωμή του τέλους εγγραφής ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τη φοίτησή τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, 8/9, 2μ.μ.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, kep@cut.ac.cy , τηλ. 0035725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον κ. Ηλία Βασιλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση elias.vasiliou@cut.ac.cy ή στο τηλ. 0035725002415,

Εγγραφές σε μαθήματα και έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Τα μαθήματα άρχισαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πατήστε εδώ).

Η εγγραφή σε μαθήματα των φοιτητών που θα αποδεχθούν τη θέση που εξασφάλισαν, θα γίνει από το Γραφείο Σπουδών της ΥΣΦΕ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων τους θα είναι διαθέσιμο στο Φοιτητικό τους Portal εντός 24 ωρών από την ώρα που θα έχουν προχωρήσει με την πληρωμή του τέλους εγγραφής τους.

Στέγαση

Οι κλίνες στις Φοιτητικές Εστίες έχουν εξαντληθεί. Για οποιαδήποτε βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής, υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα και μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση housing@cut.ac.cy και στο τηλέφων0 0035725002380.

Υποτροφίες Φοιτητών/τριών από την Ελλάδα

Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο υποτροφίες (μία σε κάθε Σχολή) ύψους €3500 η καθεμία σε Ελλαδίτες/ισσες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο έτος είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου τουλάχιστο 6,5 (Λίαν Καλώς) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι δικαιούχοι/ες των υποτροφιών ενημερώνονται τηλεφωνικώς και έχουν προσωπική συνάντηση με το Λειτουργό του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής (Ηλίας Βασιλείου, elias.vasiliou@cut.ac.cy, τηλ. 35725002415) για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να πάρουν την υποτροφία τους.

Σίτιση Φοιτητών/τριών από την Ελλάδα

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα  σίτισης σε όλους τους/τις υπηκόους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Έλληνες/ίδες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες/ισσες φοιτητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Το επίδομα σίτισης ανέρχεται στα €7 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα  του ακαδημαϊκού έτους. Tο επίδομα σίτισης παραδίδεται στους/ις δικαιούχους/ες φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

Για οποιεσδήποτε απορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, kep@cut.ac.cy, τηλ. 0035725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).