Ανακοίνωση κατανομής κενών θέσεων (γ' κατανομή) 2022-23


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών σε μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23 από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, έχει διαπιστωθεί αριθμός συνολικά 33 κενών θέσεων, στα ακόλουθα προγράμματα:

 

  Θέσεις
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 8
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 5
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 1
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 3
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1
Πτυχίο Νοσηλευτικής 10
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 5
ΣΥΝΟΛΟ 33

Οι κενές θέσεις στα συγκεκριμένα προγράμματα θα προσφερθούν μέχρι εξαντλήσεως, με βάση την κατάταξη στον κατάλογο επιλαχόντων της β΄ κατανομής (πατήστε εδώ).

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας παραμείνουν κενές θέσεις, με βάση τους Κανόνες θα διαθετούν στη διαδικασία μεταγραφών (σημ.: η σχετική διαδικασία ενεργοποιείται τον Οκτώβρη και το Μάρτη κάθε χρόνο).

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών σε μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23 από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, έχει διαπιστωθεί αριθμός συνολικά 33 κενών θέσεων, στα ακόλουθα προγράμματα:

 

  Θέσεις
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 8
Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού 5
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 1
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 3
Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1
Πτυχίο Νοσηλευτικής 10
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 5
ΣΥΝΟΛΟ 33

Οι κενές θέσεις στα συγκεκριμένα προγράμματα θα προσφερθούν μέχρι εξαντλήσεως, με βάση την κατάταξη στον κατάλογο επιλαχόντων της β΄ κατανομής (πατήστε εδώ).

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας παραμείνουν κενές θέσεις, με βάση τους Κανόνες θα διαθετούν στη διαδικασία μεταγραφών (σημ.: η σχετική διαδικασία ενεργοποιείται τον Οκτώβρη και το Μάρτη κάθε χρόνο).