Διαδικτυακή ενημέρωση νέων προπτυχιακών φοιτητών/τριών (20&21 Ιουλίου 2023)


Φοιτητικά Νέα

Η ανακοίνωση ανανεώνεται με προσθήκη και ανανέωση των συνδέσμων...

Η ανακοίνωση αυτή ενδιαφέρει:

(α) Άτομα που εξασφάλισαν θέση σε προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ ή/και

(β) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για βελτίωση θέσης ή/και

(γ) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για 2η κατανομή ή/και

(δ) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες (Ειδικά Κριτήρια)

Όλοι/ες οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λάβουν ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση (ή για το οποίο θα υπόβάλουν αίτηση), για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου.

Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, την Πέμπτη 20/7/2023 και την Παρασκευή 21/7/2023, από τις 6:30 μ.μ. με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα. Για να συνδεδείτε πατήστε πάνω στους σχετικούς συνδέσμους.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023

6:30 μ.μ. Γενική παρουσίαση από Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (διαδικασία εγγραφής, σύστημα σπουδών, φοιτητική ζωή, στέγαση, κλπ). https://bit.ly/Enimerwsh_TEPAK_A_Meros

7:15 μ.μ. Παρουσίασεις προγραμμάτων σπουδών

 

Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

https://us02web.zoom.us/j/89468236457?pwd=clQyYno5VDNIYW1udlJBeU5ydjU0Zz09

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετιγκ

https://us02web.zoom.us/j/84061813479?pwd=OUgrdGtqYWgveGN4YXFTOHZndkF3QT09

Πτυχίο Καλών Τεχνών

https://us02web.zoom.us/j/81451828576?pwd=WWZGUDhmSTI5WVFTU25zMW5tcTl5QT09

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

https://us02web.zoom.us/j/84983124861?pwd=UlBmVFJEbjNqYWxMSEgvc25wRGk4Zz09

Πτυχίο στη Διοίκηση

https://us02web.zoom.us/j/84983124861?pwd=UlBmVFJEbjNqYWxMSEgvc25wRGk4Zz09

Προγράμματα Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας (ΑΞΙΚ)

https://us02web.zoom.us/j/82932687251?pwd=TFVxalJpb0ExV0laZ1J1SExkS21Idz09

Πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

https://us02web.zoom.us/j/89753558701?pwd=R3VOMkZGZXVsRmsyRGdvdmJnVDBTdz09

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

6:30 μ.μ. Γενική παρουσίαση από Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (διαδικασία εγγραφής, σύστημα σπουδών, φοιτητική ζωή, στέγαση, κλπ). https://bit.ly/Enimerwsh_TEPAK_A_Meros

7:15 μ.μ. Παρουσίασεις προγραμμάτων σπουδών

 

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNiYTZmMzEtOTE1NC00ZGJkLWI3ODQtZTQ1OTQ2NWQxMGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2236457a24-9263-47a4-88f8-61aecd569886%22%7d

Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

https://us02web.zoom.us/j/88467908844?pwd=SDIva29vcWFJNFRBbnB1WDUzZ0xYdz09

Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

https://us02web.zoom.us/j/87643915258?pwd=dmYwK1UyMGNXY3YxS1IzNWxQT041dz09

Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

https://us02web.zoom.us/j/82382869103?pwd=VHphbDZDR2pZR1k2ZWdibWdQL2NGZz09

Πτυχίο Νοσηλευτικής

https://us02web.zoom.us/j/85950618584?pwd=TTkxQW84dHNqRHR3QWlDVmV0Q0w4UT09

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

https://us02web.zoom.us/j/89096525172?pwd=Q2toa3E4RENGS2Y0MGZVMFlhY080UT09

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών και Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

https://us02web.zoom.us/j/85343825055?pwd=enVSd1BQMEtUbGlLQXZ5L2dBT2ZJUT09

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

https://us02web.zoom.us/j/85692825816?pwd=bTNCY2Fwb0JVSmlvdkVwVi9BT2hzUT09

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Η ανακοίνωση ανανεώνεται με προσθήκη και ανανέωση των συνδέσμων...

Η ανακοίνωση αυτή ενδιαφέρει:

(α) Άτομα που εξασφάλισαν θέση σε προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ ή/και

(β) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για βελτίωση θέσης ή/και

(γ) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για 2η κατανομή ή/και

(δ) Άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες (Ειδικά Κριτήρια)

Όλοι/ες οι πιο πάνω ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λάβουν ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση (ή για το οποίο θα υπόβάλουν αίτηση), για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου.

Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, την Πέμπτη 20/7/2023 και την Παρασκευή 21/7/2023, από τις 6:30 μ.μ. με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα. Για να συνδεδείτε πατήστε πάνω στους σχετικούς συνδέσμους.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023

6:30 μ.μ. Γενική παρουσίαση από Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (διαδικασία εγγραφής, σύστημα σπουδών, φοιτητική ζωή, στέγαση, κλπ). https://bit.ly/Enimerwsh_TEPAK_A_Meros

7:15 μ.μ. Παρουσίασεις προγραμμάτων σπουδών

 

Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

https://us02web.zoom.us/j/89468236457?pwd=clQyYno5VDNIYW1udlJBeU5ydjU0Zz09

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετιγκ

https://us02web.zoom.us/j/84061813479?pwd=OUgrdGtqYWgveGN4YXFTOHZndkF3QT09

Πτυχίο Καλών Τεχνών

https://us02web.zoom.us/j/81451828576?pwd=WWZGUDhmSTI5WVFTU25zMW5tcTl5QT09

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

https://us02web.zoom.us/j/84983124861?pwd=UlBmVFJEbjNqYWxMSEgvc25wRGk4Zz09

Πτυχίο στη Διοίκηση

https://us02web.zoom.us/j/84983124861?pwd=UlBmVFJEbjNqYWxMSEgvc25wRGk4Zz09

Προγράμματα Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας (ΑΞΙΚ)

https://us02web.zoom.us/j/82932687251?pwd=TFVxalJpb0ExV0laZ1J1SExkS21Idz09

Πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

https://us02web.zoom.us/j/89753558701?pwd=R3VOMkZGZXVsRmsyRGdvdmJnVDBTdz09

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

6:30 μ.μ. Γενική παρουσίαση από Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (διαδικασία εγγραφής, σύστημα σπουδών, φοιτητική ζωή, στέγαση, κλπ). https://bit.ly/Enimerwsh_TEPAK_A_Meros

7:15 μ.μ. Παρουσίασεις προγραμμάτων σπουδών

 

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNiYTZmMzEtOTE1NC00ZGJkLWI3ODQtZTQ1OTQ2NWQxMGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f7698bc-b1b4-439f-b259-0213401d1cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2236457a24-9263-47a4-88f8-61aecd569886%22%7d

Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

https://us02web.zoom.us/j/88467908844?pwd=SDIva29vcWFJNFRBbnB1WDUzZ0xYdz09

Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

https://us02web.zoom.us/j/87643915258?pwd=dmYwK1UyMGNXY3YxS1IzNWxQT041dz09

Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

https://us02web.zoom.us/j/82382869103?pwd=VHphbDZDR2pZR1k2ZWdibWdQL2NGZz09

Πτυχίο Νοσηλευτικής

https://us02web.zoom.us/j/85950618584?pwd=TTkxQW84dHNqRHR3QWlDVmV0Q0w4UT09

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

https://us02web.zoom.us/j/89096525172?pwd=Q2toa3E4RENGS2Y0MGZVMFlhY080UT09

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών και Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

https://us02web.zoom.us/j/85343825055?pwd=enVSd1BQMEtUbGlLQXZ5L2dBT2ZJUT09

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

https://us02web.zoom.us/j/85692825816?pwd=bTNCY2Fwb0JVSmlvdkVwVi9BT2hzUT09