Κατανομή δωματίων εστίας για νέους φοιτητές/τριες πτυχίου (2023-24) / Κατανομή αδιάθετων δωματίων σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής Κατανομής Εστιών του Συμβουλίου, που έγινε σήμερα 10/8/2023, και αφού εξετάστηκαν ενστάσεις μοριοδότησης από την ΥΣΦΕ, ανακοινώνται τα ακόλουθα:

  • Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 15 μόρια είναι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας. Στον τελικό κατάλογο μοριοδότησης προστίθενται άτομα (στρατιώτες) που είχαν αιτηθεί με φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών. Συνολικά 91 άτομα λαμβάνουν δωμάτιο εστίας. Άτομα που έχουν 12 μόρια και άνω αλλά δεν λαμβάνουν δωμάτιο ή θα φοιτήσουν στην Πάφο, δικαιούνται επίδομα ενοικίου. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο και την κατάταξη νέων φοιτητών/τριών.
  • Παραμένουν αδιάθετα 45 δωμάται που δίδονται σε υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες με βάση την κατάταξη μοριοδότησης. Στον πίνακα μοριοδότησης έχουν προστεθεί και άτομα που αιτήθηκαν πρόσφατα με νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο και την κατάταξη υφιστάμενων φοιτητών/τριων (έχουν αφαιρεθεί άτομα στα οποία ήδη προσφέρθηκε δωμάτιο εστίας).

Στις 21 Αυγούστου θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι/ες εστίας για το ακριβές δωμάτιο, είτε στην εστία Απολλώνια είτε στα κτίρια που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο στο κέντρο της Λεμεσού.

Σε περίπτωση που στο εξής προκύψουν διαθέσιμα δωμάτια, αυτά θα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης αποκλειστικά με βάση τον κατάλογο υφιστάμενων φοιτητών. Είναι πιθανόν να υπάρξει κάποια διαθεσιμότητα και τα άτομα που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη (π.χ. 22 μόρια) προτρέπονται να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή.

Δεν μπορούν να λάβουν δωμάτιο εστίας ή επίδομα ενοικίου φοιτητές/τριες που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε απόσταση μικρότερη των 25χιλιομέτρων από το χώρο φοίτησης.

Άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν μοριοδότηση ή η αίτησή τους κρίθηκε ελλιπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να διεκδικήσουν μόνο επίδομα ενοικίου μέχρι και τις 21 Αυγούστου 2023.

Φοιτητές/τριες που δεν έχουν ακόμη εξεύρει διαμονή, προτρέπονται να επιδιώξουν συγκατοίκηση σε ιδιωτικά διαμερίσματα 2 και 3 υπνοδωματίων. Για σχετική καθοδήγηση και βοήθεια, αποτείνεστε στο δίκτυο που λειτουργία σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, πατήστε εδώ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποτείνεστε στο housing@cut.ac.cy, τηλ, 25 002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής Κατανομής Εστιών του Συμβουλίου, που έγινε σήμερα 10/8/2023, και αφού εξετάστηκαν ενστάσεις μοριοδότησης από την ΥΣΦΕ, ανακοινώνται τα ακόλουθα:

  • Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 15 μόρια είναι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας. Στον τελικό κατάλογο μοριοδότησης προστίθενται άτομα (στρατιώτες) που είχαν αιτηθεί με φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών. Συνολικά 91 άτομα λαμβάνουν δωμάτιο εστίας. Άτομα που έχουν 12 μόρια και άνω αλλά δεν λαμβάνουν δωμάτιο ή θα φοιτήσουν στην Πάφο, δικαιούνται επίδομα ενοικίου. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο και την κατάταξη νέων φοιτητών/τριών.
  • Παραμένουν αδιάθετα 45 δωμάται που δίδονται σε υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες με βάση την κατάταξη μοριοδότησης. Στον πίνακα μοριοδότησης έχουν προστεθεί και άτομα που αιτήθηκαν πρόσφατα με νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο και την κατάταξη υφιστάμενων φοιτητών/τριων (έχουν αφαιρεθεί άτομα στα οποία ήδη προσφέρθηκε δωμάτιο εστίας).

Στις 21 Αυγούστου θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι/ες εστίας για το ακριβές δωμάτιο, είτε στην εστία Απολλώνια είτε στα κτίρια που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο στο κέντρο της Λεμεσού.

Σε περίπτωση που στο εξής προκύψουν διαθέσιμα δωμάτια, αυτά θα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης αποκλειστικά με βάση τον κατάλογο υφιστάμενων φοιτητών. Είναι πιθανόν να υπάρξει κάποια διαθεσιμότητα και τα άτομα που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη (π.χ. 22 μόρια) προτρέπονται να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή.

Δεν μπορούν να λάβουν δωμάτιο εστίας ή επίδομα ενοικίου φοιτητές/τριες που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε απόσταση μικρότερη των 25χιλιομέτρων από το χώρο φοίτησης.

Άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν μοριοδότηση ή η αίτησή τους κρίθηκε ελλιπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να διεκδικήσουν μόνο επίδομα ενοικίου μέχρι και τις 21 Αυγούστου 2023.

Φοιτητές/τριες που δεν έχουν ακόμη εξεύρει διαμονή, προτρέπονται να επιδιώξουν συγκατοίκηση σε ιδιωτικά διαμερίσματα 2 και 3 υπνοδωματίων. Για σχετική καθοδήγηση και βοήθεια, αποτείνεστε στο δίκτυο που λειτουργία σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, πατήστε εδώ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποτείνεστε στο housing@cut.ac.cy, τηλ, 25 002380