Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS), από τις 9:00πμ., σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

 

Φοιτητικό Portal (SIS)

 

 

Δευτέρα 11/1/2021

Τρίτη 12/1/2021

Τετάρτη 13/1/2021

Πέμπτη 14/1/2021

Προπτυχιακοί Φοιτητές        

7ου Εξαμήνου και πάνω

     

5ου - 6ου Εξαμήνου

 

   

3ου - 4ου Εξαμήνου

   

 

1ου - 2ου Εξαμήνου

     

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

Σημαντικό! Φοιτητές που ΔΕΝ προχώρησαν με τις αξιολογήσεις μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020/21 μέσα στα χρονοδιαγράμματα ΔΕΝ θα μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα. Βεβαιωθείτε ότι ΠΡΙΝ τις εγγραφές τις έχετε συμπληρώσει. Η διαδικτυακή πύλη θα ανοίξει γι' αυτό τον σκοπό από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα, η πρακτική άσκηση και η κλινική άσκηση  που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία σε ολιγομελείς ομάδες, ακολουθώντας τις πρόνοιες των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Ο κάθε Προπτυχιακός Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην προκαθορισμένη για αυτόν ημερομηνία. Άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη φοίτησή τους ή επιθυμούν συμβουλή/ενημέρωση για θέματα σπουδών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Λειτουργό της Υπηρεσίας Σπουδών ή/και με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ώστε να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση.

Σημαντικές σημειώσεις:

 1. Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

[Μεταβατική διάταξη: Για όσους είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του Προέδρου Τμήματος]

 1. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy. Tο αίτημα θα προωθηθεί στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ ο οποίος και θα ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή για την έκβαση του αιτήματός του.
 2. Εγγραφή Φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου: Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου θα πρέπει να αποστέλνονται στο studies@cut.ac.cy με θέμα: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ και τα εξής στοιχεία:

 • Αρ. Φοιτητή / Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τμήμα
 • Κωδικό μαθήματος (που δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή του)

Τα πλήρη αιτήματα θα εξετάζονται από τους Λειτουργούς των Σπουδών και εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτά είναι επανάληψη θα προχωρούν κατευθείαν με την εγγραφή τους.

 

Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους σε μαθήματα, θα μπορούν να το πράξουν την περίοδο των προσθαφαιρέσεων (25-29 Ιανουαρίου 2021). Τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπονται εκπρόθεσμες εγγραφές σε μαθήματα φοιτητών μετά και την τελευταία ημέρα των προσθαφαιρέσεων.

 

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου Μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής και δεν ολοκληρώνουν θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λογω μάθημα (Μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα).

Οι Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του Εαρινού Εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.

 

Οικονομικές Εκκρεμότητες

Διευκρινίζεται ότι αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων, στέγαση, Βιβλιοθήκη, κλπ.) το σύστημα δεν θα επιτρέπει την εγγραφή του σε μαθήματα. 

Συνεπώς, όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών (δηλαδή πριν τις 11 Ιανουαρίου 2021).  Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy .

 

Τεχνική Υποστήριξη

Αν για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίσετε το οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη Λειτουργό Σπουδών της Σχολής σας γράφοντας ξεκάθαρα:

 1. Ονοματεπώνυμο και αρ. πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 2. Τμήμα
 3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
 4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα όπου υφίσταται

Αιτήματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται.

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS), από τις 9:00πμ., σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

 

Φοιτητικό Portal (SIS)

 

 

Δευτέρα 11/1/2021

Τρίτη 12/1/2021

Τετάρτη 13/1/2021

Πέμπτη 14/1/2021

Προπτυχιακοί Φοιτητές        

7ου Εξαμήνου και πάνω

     

5ου - 6ου Εξαμήνου

 

   

3ου - 4ου Εξαμήνου

   

 

1ου - 2ου Εξαμήνου

     

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

Σημαντικό! Φοιτητές που ΔΕΝ προχώρησαν με τις αξιολογήσεις μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020/21 μέσα στα χρονοδιαγράμματα ΔΕΝ θα μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα. Βεβαιωθείτε ότι ΠΡΙΝ τις εγγραφές τις έχετε συμπληρώσει. Η διαδικτυακή πύλη θα ανοίξει γι' αυτό τον σκοπό από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα ξεκινήσει εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα, η πρακτική άσκηση και η κλινική άσκηση  που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία σε ολιγομελείς ομάδες, ακολουθώντας τις πρόνοιες των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Επεξηγήσεις για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Ο κάθε Προπτυχιακός Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην προκαθορισμένη για αυτόν ημερομηνία. Άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη φοίτησή τους ή επιθυμούν συμβουλή/ενημέρωση για θέματα σπουδών μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Λειτουργό της Υπηρεσίας Σπουδών ή/και με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ώστε να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση.

Σημαντικές σημειώσεις:

 1. Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

[Μεταβατική διάταξη: Για όσους είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του Προέδρου Τμήματος]

 1. Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy. Tο αίτημα θα προωθηθεί στον αρμόδιο Λειτουργό της ΥΣΦΜ ο οποίος και θα ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή για την έκβαση του αιτήματός του.
 2. Εγγραφή Φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου: Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση ωρολογίου με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα φοιτητών με σύγκρουση ωρολογίου θα πρέπει να αποστέλνονται στο studies@cut.ac.cy με θέμα: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ και τα εξής στοιχεία:

 • Αρ. Φοιτητή / Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τμήμα
 • Κωδικό μαθήματος (που δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή του)

Τα πλήρη αιτήματα θα εξετάζονται από τους Λειτουργούς των Σπουδών και εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτά είναι επανάληψη θα προχωρούν κατευθείαν με την εγγραφή τους.

 

Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην καθορισμένη περίοδο με την εγγραφή τους σε μαθήματα, θα μπορούν να το πράξουν την περίοδο των προσθαφαιρέσεων (25-29 Ιανουαρίου 2021). Τονίζεται ότι δεν θα επιτρέπονται εκπρόθεσμες εγγραφές σε μαθήματα φοιτητών μετά και την τελευταία ημέρα των προσθαφαιρέσεων.

 

Επεξηγήσεις για Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές (Μάστερ και Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου Μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής και δεν ολοκληρώνουν θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λογω μάθημα (Μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα 8 Εξάμηνα).

Οι Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό ή Συγγραφικό» στάδιο και στο τέλος του Εαρινού Εξαμήνου κάθε χρονιάς να παραδίδουν την «Ετήσια Έκθεση Προόδου». Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια» είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.

 

Οικονομικές Εκκρεμότητες

Διευκρινίζεται ότι αν κάποιος φοιτητής έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40, δόσεις διδάκτρων, στέγαση, Βιβλιοθήκη, κλπ.) το σύστημα δεν θα επιτρέπει την εγγραφή του σε μαθήματα. 

Συνεπώς, όσοι φοιτητές ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών (δηλαδή πριν τις 11 Ιανουαρίου 2021).  Για απορίες ως προς ενδεχόμενες οφειλές αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy .

 

Τεχνική Υποστήριξη

Αν για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίσετε το οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη Λειτουργό Σπουδών της Σχολής σας γράφοντας ξεκάθαρα:

 1. Ονοματεπώνυμο και αρ. πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 2. Τμήμα
 3. Πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
 4. Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα όπου υφίσταται

Αιτήματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δεν θα εξετάζονται.

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες