Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (2021-22)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική, οι αιτήσεις χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες:

  • Φοιτητές Κύπριοι (ή με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο)
  • Φοιτητές από Ελλάδα (ή με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα)

Υποβλήθηκαν συνολικά 321 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου. Αριθμός 286 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν.  Από αυτές οι 254 αφορούν Κύπριους (ή με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο) και οι 32 αφορούν φοιτητές από την Ελλάδα (ή με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα). Αριθμός 35 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων.

Πατήστε εδώ για δείτε τον κατάλογο μοριοδότησης με χωριστή αναφορά σε Κύπρο, Ελλάδα και Ελλιπείς αιτήσεις.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Σημ.: Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων (διπλάσιες από τις διαθέσιμες κλίνες) δεν υπάρχουν περιθώρια να γίνουν δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα.

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί την προσεχή βδομάδα, μετά τη συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου στις 5 Ιουλίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 83 κλίνες σε κτίρια που το ίδιο ενοικιάζει. Επιπρόσθετα, έχει συμφωνηθεί συνεργασία με τη φοιτητική εστία Απολλώνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για την αξιοποίηση 220 κλινών. Συνολικά διαθέτουμε 303 κλίνες για το 2021-22.

Με βάση την καθορισμένη πολιτική, το σύνολο των 303 διαθέσιμων κλινών θα κατανεμηθεί ως εξής:

 Κατηγορίες δικαιούχων

Κλίνες

 Κύπριοι υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

136

 Ελλαδίτες υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

11

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (με μοριοδότηση)

80

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

20 *

 Ξένοι φοιτητές Εράσμους

20 *

 Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από το εξωτερικό

20 *

 Ξένοι φοιτητές πτυχίου με υποτροφία

15

 Πρόγραμμα σύντομης διαμονής

1

 ΣΥΝΟΛΟ

303

*Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες κλίνες αυτές θα διατεθούν σε φοιτητές με μοριοδότηση.

Οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν μοριοδότηση αλλά δεν θα λάβουν δωμάτιο επειδή έχουν λιγότερα μόρια και τα δωμάτια θα έχουν εξαντληθεί, θα είναι επιλαχόντες και θα ενημερωθούν αν προκύψουν ακυρώσεις/κενά. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική, οι αιτήσεις χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες:

  • Φοιτητές Κύπριοι (ή με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο)
  • Φοιτητές από Ελλάδα (ή με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα)

Υποβλήθηκαν συνολικά 321 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου. Αριθμός 286 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν.  Από αυτές οι 254 αφορούν Κύπριους (ή με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο) και οι 32 αφορούν φοιτητές από την Ελλάδα (ή με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα). Αριθμός 35 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων.

Πατήστε εδώ για δείτε τον κατάλογο μοριοδότησης με χωριστή αναφορά σε Κύπρο, Ελλάδα και Ελλιπείς αιτήσεις.

Κάθε αιτητής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, εντός 2 εργάσιμων ημερών, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412.

Σημ.: Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων (διπλάσιες από τις διαθέσιμες κλίνες) δεν υπάρχουν περιθώρια να γίνουν δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα.

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα ανακοινωθεί την προσεχή βδομάδα, μετά τη συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου στις 5 Ιουλίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 83 κλίνες σε κτίρια που το ίδιο ενοικιάζει. Επιπρόσθετα, έχει συμφωνηθεί συνεργασία με τη φοιτητική εστία Απολλώνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για την αξιοποίηση 220 κλινών. Συνολικά διαθέτουμε 303 κλίνες για το 2021-22.

Με βάση την καθορισμένη πολιτική, το σύνολο των 303 διαθέσιμων κλινών θα κατανεμηθεί ως εξής:

 Κατηγορίες δικαιούχων

Κλίνες

 Κύπριοι υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

136

 Ελλαδίτες υφιστάμενοι φοιτητές πτυχίου (με μοριοδότηση)

11

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (με μοριοδότηση)

80

 Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

20 *

 Ξένοι φοιτητές Εράσμους

20 *

 Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από το εξωτερικό

20 *

 Ξένοι φοιτητές πτυχίου με υποτροφία

15

 Πρόγραμμα σύντομης διαμονής

1

 ΣΥΝΟΛΟ

303

*Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες κλίνες αυτές θα διατεθούν σε φοιτητές με μοριοδότηση.

Οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν μοριοδότηση αλλά δεν θα λάβουν δωμάτιο επειδή έχουν λιγότερα μόρια και τα δωμάτια θα έχουν εξαντληθεί, θα είναι επιλαχόντες και θα ενημερωθούν αν προκύψουν ακυρώσεις/κενά. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002412