Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού


Φοιτητικά Νέα

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά την πρόσφατη (22/9/2022) συνεδρία του, ομόφωνα διαπιστώνει ότι το ζήτημα της στέγασης των φοιτητριών/φοιτητών του, στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι οξύ και κρίνεται εξαιρετικά επείγον και ζωτικής σημασίας.  Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για υιοθέτηση στοχευμένου πλαισίου στήριξης προπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών, που αποδεδειγμένα πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Η υιοθέτηση του εν λόγω πλαισίου θα είναι σε μακροχρόνια βάση, μέχρι την ολοκλήρωση των ιδιόκτητων εστιών του Πανεπιστημίου στο Βερεγγάρια.  

Στη βάση των πιο πάνω αποφάσεων, η ΥΣΦΕ ενημερώνει για τα ακόλουθα:

(1) Παραχωρείται (αυξημένο) επίδομα ενοικίου ύψους μέχρι €2,500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (αντί για €1,500). Για να δικαιούται κάποιος/α το ποσό αυτό, θα πρέπει να ενοικιάσει για περίοδο τουλάχιστον 8 μηνών εντός της περιόδου Σεπτέμβριος 2022-Ιούνιος 2023. Σε περίπτωση που δικαιούχος/α φοιτητής/φοιτήτρια συνάψει συμβόλαιο ενοικίασης για περίοδο μικρότερη από 8 μήνες, θα υπάρξει αναλογική μείωση του ποσού.

(2) Δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου καθίστανται οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έλαβαν δωμάτιο σε εστία και συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, ως εξής:

(α) Οι φοιτητές/τριες που ήδη έχουν μοριοδότηση, συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επιλαχόντων στέγασης (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=494790) και έχουν 12 μόρια και άνω, καθίστανται αυτόματα και άμεσα δικαιούχοι (θα λάβουν και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ).

(β) Οι φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο μοριοδότησης, αλλά ενδιαφέρονται να αιτηθούν για το εν λόγω επίδομα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μοριοδότησης υποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά, από σήμερα 26/9 μέχρι και την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:00.

Πατήστε ΕΔΩ για την υποβολή αίτησης.

(γ) Το Πανεπιστήμιο διαβουλεύτηκε με τον ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού προκειμένου να διασφαλιστεί αριθμός κλινών σε ξενοδοχεία στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και οι διαθέσιμες επιλογές που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Μονόκλινο δωμάτιο (ατομικό) με μηνιαίο κόστος ανά φοιτητή/τρια €387, μετά την χορηγία του Πανεπιστημίου. (Μηνιαία τιμή δωματίου €700).

Δίκλινο δωμάτιο (2 φοιτητές/τριες μαζί) με μηνιαίο κόστος ανά φοιτητή/τρια €250, μετά την χορηγία του Πανεπιστημίου. (Μηνιαία τιμή δωματίου €800) - περιορισμένος αριθμός δίκλινων δωμάτιων.

Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος ηλεκτρισμού, νερού και διαδικτύου.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διαμείνουν σε κάποιο από τα πιο κάτω συγκεκριμένα ξενοδοχεία, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο housing@cut.ac.cy αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό φοιτητή/τριας, ξενοδοχείο για το οποίο ενδιαφέρονται, τύπο δωματίου για το οποίο ενδιαφέρονται και περίοδο για την οποίο ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν.

(δ) Κάθε δικαιούχος επιδόματος φοιτητής/τρια είναι ελεύθερος/η να συμβληθεί με ιδιωτικό κατάλυμα, διαμέρισμα/δωμάτιο ή ξενοδοχείο, της επιλογής του/της. Νοείται ότι μπορεί να επιλέξει ξενοδοχείο πέραν των όσων αναφέρονται πιο κάτω, σε τιμή που θα διαβουλευθεί ο/η ίδιος/α.

Ενδεικτικός κατάλογος ξενοδοχείων, περίοδος διαθεσιμότητας δωματίων και αριθμός διαθέσιμων δωματίων.

NAVARRIA HOTEL                   Διαθέσιμη Περίοδος: 6/11/2022-31/5/2023 (26 δωμάτια)

TSANOS HOTEL                       Διαθέσιμη Περίοδος: 1/10/2022-31/12/2022 (20 δωμάτια)

ATLANTICA GARDENS             Διαθέσιμη Περίοδος: 2/11/2022-30/04/2023 (20 δωμάτια)

 

 (3) Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους/στις δικαιούχους/ες, θα γίνει σε δύο δόσεις*:

  • 1η δόση τον Νοέμβριο 2022 για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2022 και
  • 2η δόση τον Απρίλιο 2023 για τους μήνες Ιανουάριο – Ιούνιο 2023.

Για την καταβολή της 1η δόσης τον Νοέμβριο του 2022 θα πρέπει, μετά από σχετική ανακοίνωση, να προσκομίσουν ενοικιαστήριο έγγραφο και αποδείξεις πληρωμής για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2022 (για όσους από τους μήνες υπήρξε ενοικίαση).

Για την καταβολή της 2ης δόσης τον Απρίλιο του 2023 θα πρέπει (μετά από σχετική ανακοίνωση) να προσκομίσουν αποδείξεις πληρωμής για τους υπόλοιπους μήνες. (Σ.Σ. ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ, Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023). 

*Για τυχόν διαφοροποίηση του τρόπου καταβολής του επιδόματος σε δικαιούχους/ες που θα επιλέξουν να ενοικιάσουν σε κάποιο από τα πιο πάνω ξενοδοχεία, οι επηρεαζόμενοι/ες θα ενημερωθούν με γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Πανεπιστήμιο.

Με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο αναμένεται να προσφέρει κοινωνικά στοχευμένη στεγαστική στήριξη σε περίπου 500 προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του (ποσοστό περί το 25%), ως εξής:

►Δωμάτιο φοιτητικής εστίας σε 250 άτομα.

►Επίδομα ενοικίου ύψους μέχρι €2,500 το ακαδημαϊκό έτος σε πέραν των 250 ατόμων.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380 και με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας)

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά την πρόσφατη (22/9/2022) συνεδρία του, ομόφωνα διαπιστώνει ότι το ζήτημα της στέγασης των φοιτητριών/φοιτητών του, στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι οξύ και κρίνεται εξαιρετικά επείγον και ζωτικής σημασίας.  Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για υιοθέτηση στοχευμένου πλαισίου στήριξης προπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών, που αποδεδειγμένα πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Η υιοθέτηση του εν λόγω πλαισίου θα είναι σε μακροχρόνια βάση, μέχρι την ολοκλήρωση των ιδιόκτητων εστιών του Πανεπιστημίου στο Βερεγγάρια.  

Στη βάση των πιο πάνω αποφάσεων, η ΥΣΦΕ ενημερώνει για τα ακόλουθα:

(1) Παραχωρείται (αυξημένο) επίδομα ενοικίου ύψους μέχρι €2,500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (αντί για €1,500). Για να δικαιούται κάποιος/α το ποσό αυτό, θα πρέπει να ενοικιάσει για περίοδο τουλάχιστον 8 μηνών εντός της περιόδου Σεπτέμβριος 2022-Ιούνιος 2023. Σε περίπτωση που δικαιούχος/α φοιτητής/φοιτήτρια συνάψει συμβόλαιο ενοικίασης για περίοδο μικρότερη από 8 μήνες, θα υπάρξει αναλογική μείωση του ποσού.

(2) Δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου καθίστανται οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έλαβαν δωμάτιο σε εστία και συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω, ως εξής:

(α) Οι φοιτητές/τριες που ήδη έχουν μοριοδότηση, συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επιλαχόντων στέγασης (https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=494790) και έχουν 12 μόρια και άνω, καθίστανται αυτόματα και άμεσα δικαιούχοι (θα λάβουν και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ).

(β) Οι φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο μοριοδότησης, αλλά ενδιαφέρονται να αιτηθούν για το εν λόγω επίδομα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μοριοδότησης υποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά, από σήμερα 26/9 μέχρι και την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:00.

Πατήστε ΕΔΩ για την υποβολή αίτησης.

(γ) Το Πανεπιστήμιο διαβουλεύτηκε με τον ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού προκειμένου να διασφαλιστεί αριθμός κλινών σε ξενοδοχεία στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και οι διαθέσιμες επιλογές που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Μονόκλινο δωμάτιο (ατομικό) με μηνιαίο κόστος ανά φοιτητή/τρια €387, μετά την χορηγία του Πανεπιστημίου. (Μηνιαία τιμή δωματίου €700).

Δίκλινο δωμάτιο (2 φοιτητές/τριες μαζί) με μηνιαίο κόστος ανά φοιτητή/τρια €250, μετά την χορηγία του Πανεπιστημίου. (Μηνιαία τιμή δωματίου €800) - περιορισμένος αριθμός δίκλινων δωμάτιων.

Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος ηλεκτρισμού, νερού και διαδικτύου.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διαμείνουν σε κάποιο από τα πιο κάτω συγκεκριμένα ξενοδοχεία, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο housing@cut.ac.cy αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό φοιτητή/τριας, ξενοδοχείο για το οποίο ενδιαφέρονται, τύπο δωματίου για το οποίο ενδιαφέρονται και περίοδο για την οποίο ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν.

(δ) Κάθε δικαιούχος επιδόματος φοιτητής/τρια είναι ελεύθερος/η να συμβληθεί με ιδιωτικό κατάλυμα, διαμέρισμα/δωμάτιο ή ξενοδοχείο, της επιλογής του/της. Νοείται ότι μπορεί να επιλέξει ξενοδοχείο πέραν των όσων αναφέρονται πιο κάτω, σε τιμή που θα διαβουλευθεί ο/η ίδιος/α.

Ενδεικτικός κατάλογος ξενοδοχείων, περίοδος διαθεσιμότητας δωματίων και αριθμός διαθέσιμων δωματίων.

NAVARRIA HOTEL                   Διαθέσιμη Περίοδος: 6/11/2022-31/5/2023 (26 δωμάτια)

TSANOS HOTEL                       Διαθέσιμη Περίοδος: 1/10/2022-31/12/2022 (20 δωμάτια)

ATLANTICA GARDENS             Διαθέσιμη Περίοδος: 2/11/2022-30/04/2023 (20 δωμάτια)

 

 (3) Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους/στις δικαιούχους/ες, θα γίνει σε δύο δόσεις*:

  • 1η δόση τον Νοέμβριο 2022 για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2022 και
  • 2η δόση τον Απρίλιο 2023 για τους μήνες Ιανουάριο – Ιούνιο 2023.

Για την καταβολή της 1η δόσης τον Νοέμβριο του 2022 θα πρέπει, μετά από σχετική ανακοίνωση, να προσκομίσουν ενοικιαστήριο έγγραφο και αποδείξεις πληρωμής για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2022 (για όσους από τους μήνες υπήρξε ενοικίαση).

Για την καταβολή της 2ης δόσης τον Απρίλιο του 2023 θα πρέπει (μετά από σχετική ανακοίνωση) να προσκομίσουν αποδείξεις πληρωμής για τους υπόλοιπους μήνες. (Σ.Σ. ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ, Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023). 

*Για τυχόν διαφοροποίηση του τρόπου καταβολής του επιδόματος σε δικαιούχους/ες που θα επιλέξουν να ενοικιάσουν σε κάποιο από τα πιο πάνω ξενοδοχεία, οι επηρεαζόμενοι/ες θα ενημερωθούν με γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Πανεπιστήμιο.

Με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο αναμένεται να προσφέρει κοινωνικά στοχευμένη στεγαστική στήριξη σε περίπου 500 προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του (ποσοστό περί το 25%), ως εξής:

►Δωμάτιο φοιτητικής εστίας σε 250 άτομα.

►Επίδομα ενοικίου ύψους μέχρι €2,500 το ακαδημαϊκό έτος σε πέραν των 250 ατόμων.

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25002380 και με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας)