Υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή της 2ης δόσης επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους / 2022-23


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Οι φοιτητές/τριες δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου για το τρέχον έτος 2022-23 καλούνται όπως υποβάλουν τις αποδείξεις πληρωμής ενοικίου για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 μέχρι και Ιούνιο 2023 (σύνολο 7 μήνες) προκειμένου να λάβουν τη β΄ δόση του επιδόματος.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών πατήστε ΕΔΩ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, 25 002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Οι φοιτητές/τριες δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου για το τρέχον έτος 2022-23 καλούνται όπως υποβάλουν τις αποδείξεις πληρωμής ενοικίου για τους μήνες Δεκέμβριο 2022 μέχρι και Ιούνιο 2023 (σύνολο 7 μήνες) προκειμένου να λάβουν τη β΄ δόση του επιδόματος.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών πατήστε ΕΔΩ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, 25 002380