Τελευταία ευκαιρία μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Αφορά φοιτητές/τριες πτυχίου που δεν έχουν μοριοδότηση για το 2023-24 και ως εκ τούτου δεν τους επιτράπηκε να υποβάλουν δικαιολογητικά για να λάβουν το επίδομα ενοικίου.

Το επίδομα ενοικίου ύψους €250 μήνα για 10 μήνες δίνεται σε ενεργούς φοιτητές πτυχίου (όχι μεταπτυχιακούς) που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα μακριά από το χώρο φοίτησης τους, ενοικιάζουν στην πόλη φοίτησης και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια.

Από την Τρίτη 26 μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να εξασφαλίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά (δείτε εδώ) ώστε να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έγκαιρα. Θυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη που χορηγούν την Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (2022) εξυπηρετούν με ραντεβού.

Αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία που δίνεται κατ΄ εξαίρεση με απόφαση της Επιτροπής Εστιών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Για την αίτηση πατήστε εδώ (θα ανοίξει στις 26/9/23)

Αφού γίνει η μοριοδότηση των αιτήσεων, ο αριθμός των δικαιούχων θα εξαρτηθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο όριο μορίων είναι τα 12.

Όσα άτομα μετά τη μοριοδότηση κριθούν ως δικαιούχα, θα κληθούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για το επίδομα (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής, πιστοποιητικό iban).

Για πληροφορίες, Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, 25 002830

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Αφορά φοιτητές/τριες πτυχίου που δεν έχουν μοριοδότηση για το 2023-24 και ως εκ τούτου δεν τους επιτράπηκε να υποβάλουν δικαιολογητικά για να λάβουν το επίδομα ενοικίου.

Το επίδομα ενοικίου ύψους €250 μήνα για 10 μήνες δίνεται σε ενεργούς φοιτητές πτυχίου (όχι μεταπτυχιακούς) που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα μακριά από το χώρο φοίτησης τους, ενοικιάζουν στην πόλη φοίτησης και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια.

Από την Τρίτη 26 μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για μοριοδότηση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να εξασφαλίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά (δείτε εδώ) ώστε να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έγκαιρα. Θυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη που χορηγούν την Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (2022) εξυπηρετούν με ραντεβού.

Αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία που δίνεται κατ΄ εξαίρεση με απόφαση της Επιτροπής Εστιών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Για την αίτηση πατήστε εδώ (θα ανοίξει στις 26/9/23)

Αφού γίνει η μοριοδότηση των αιτήσεων, ο αριθμός των δικαιούχων θα εξαρτηθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο όριο μορίων είναι τα 12.

Όσα άτομα μετά τη μοριοδότηση κριθούν ως δικαιούχα, θα κληθούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για το επίδομα (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής, πιστοποιητικό iban).

Για πληροφορίες, Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, 25 002830