Γενικά κριτήρια εισδοχής

Η εισαγωγή φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών:

  • Διέπεται από δημόσια προκήρυξη των θέσεων φοίτησης, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
  • Προϋποθέτει διαδικασία υποβολή αίτησης με απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Περιλαμβάνει τη δημοσίευση της κατάταξης των υποψηφίων, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τη γραπτή ενημέρωση όλων των υποψηφίων αναφορικά με την έκβαση των αιτήσεων τους
  • Περιλαμβάνει διαδικασία ανεξάρτητης επανεξέτασης και επανατεκμηρίωσης, σε περίπτωση μη προσφοράς θέσης

Στις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται θέση, ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς για την κατάταξη της υποψηφιότητάς του και στις περιπτώσεις όπου η θέση προσφέρεται υπό όρους, ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς για τους όρους και το χρονικό πλαίσιο προς ικανοποίηση των όρων αυτών.

Τα κριτήρια εισδοχής εξειδικεύονται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών (Πτυχίο, Μάστερ και Διδακτορικό) και στους σχετικούς συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Η εισαγωγή φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών:

  • Διέπεται από δημόσια προκήρυξη των θέσεων φοίτησης, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
  • Προϋποθέτει διαδικασία υποβολή αίτησης με απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Περιλαμβάνει τη δημοσίευση της κατάταξης των υποψηφίων, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τη γραπτή ενημέρωση όλων των υποψηφίων αναφορικά με την έκβαση των αιτήσεων τους
  • Περιλαμβάνει διαδικασία ανεξάρτητης επανεξέτασης και επανατεκμηρίωσης, σε περίπτωση μη προσφοράς θέσης

Στις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται θέση, ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς για την κατάταξη της υποψηφιότητάς του και στις περιπτώσεις όπου η θέση προσφέρεται υπό όρους, ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς για τους όρους και το χρονικό πλαίσιο προς ικανοποίηση των όρων αυτών.

Τα κριτήρια εισδοχής εξειδικεύονται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών (Πτυχίο, Μάστερ και Διδακτορικό) και στους σχετικούς συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.