Πτυχίο στα Ναυτιλιακά

Δομή και περιεχόμενο

Ναυτιλιακά (4 έτη /240 ECTS,Πτυχίο)

! Νέο πρόγραμμα σπουδών το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

 

Γλώσσα(ες) διδασκαλίας: ελληνική

Κατηγορία προγράμματος: Συμβατικό

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών εστιάζει ειδικά στον τομέα της Ναυτιλίας, προσφέροντας ένα καθαρά προσανατολισμένο στη Ναυτιλία πτυχίο.

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών είναι μοναδικό, καινοτόμο από άποψη σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας και το μοναδικό σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, δίνοντας την ευκαιρία σε Κύπριους ή Ελλαδίτες φοιτητές να σπουδάσουν σε ένα από τον μεγαλύτερο και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της κυπριακής οικονομίας. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στον Τομέα του και πιθανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά και των εργοδοτών της εγχώριας και ξένης ναυτιλιακής βιομηχανίας, μέσω προσφοράς καινοτόμων και κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων που αφορούν αποκλειστικά τη ναυτιλία.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και των ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, τη διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τις απαραίτητες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες με άρτια επιστημονική εξειδίκευση. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό τομέα ή ακόμα και για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο και έρευνα, αποκτώντας ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες, κριτική θεώρηση και αντίληψη, αλλά και διοικητική ικανότητα. Επιπλέον, στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο, τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον, το οποίο πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα έχουν τα εφόδια και την περιβαλλοντική συνείδηση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης και να εισηγούνται ενέργειες για αειφορική ανάπτυξη του κλάδου και για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της ναυτιλίας.

Μέσα στα πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών εντάσσεται και η αναγνώριση των μαθημάτων του κλάδου από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Συγκεκριμένα, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει το μέγιστο αριθμό απαλλαγών (τρεις απαλλαγές) από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος Ναυτιλιακών που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualifying Examinations) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS):

  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
  •  Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’ ή ‘Ship Operations and Management’ ή ‘Port and Terminal Management’


*Οι εξαιρέσεις (μέχρι σήμερα) ισχύουν για κάτοχους τίτλου: BSc Commerce, Finance and Shipping, MSc Shipping and Business και MSc Shipping and Finance. Για το νέο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, καθώς και για τα μεταπτυχιακά MSc Shipping και MSc Shipping and Finance (διατμηματικό), οι τρεις εξαιρέσεις θα ισχύουν από το 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: https://www.ics.org.uk/

Μαθήματα Εξαμήνων

Πτυχίο στα Ναυτιλιακά – 240 ECTS , 4 έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

216

Μαθήματα επιλογής

(α) Ειδικότητας

(β) Γενικής εκπαίδευσης / Ελεύθερης επιλογής

24

α) 12

β) 12

Πτυχιακή εργασία / διπλωματική* (επιλογής)

12

Πρακτική άσκηση* (επιλογής)

6

Σύνολο ECTS (κατ’ ελάχιστον)

240

 

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από τουλάχιστον 240 ECTS.  Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει μέχρι πέντε μαθήματα ελεύθερης (ή/και περιορισμένης) επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή/τριας, από διαφορετικές Σχολές. Ο αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκάστου Τμήματος και για το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών (Πτυχίο στα Ναυτιλιακά) είναι τέσσερα (4).

Υπάρχουν δύο είδη επιλογών: Ελεύθερες επιλογές και Περιορισμένες επιλογές.

Με τις ελεύθερες επιλογές, ο φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο, εκτός του Τμήματός του.

Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει η Σχολή.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάμηνο

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Υποχρεωτικό

SHP111 Εισαγωγή στη Ναυτιλία

6

Υποχρεωτικό

SHP112 Οικονομικά

6

Υποχρεωτικό

SHP113 Μαθηματικά

6

Υποχρεωτικό

SHP114 Στατιστική

6

Υποχρεωτικό

LCE103 Αγγλικά για Ναυτιλιακά Ι

6

Συνολικά ECTS 1ου Εξαμήνου

30

 

 

2ο Εξάμηνο

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Υποχρεωτικό

SHP121 Τεχνολογία Πλοίου

6

Υποχρεωτικό

SHP122 Ναυτιλιακά Οικονομικά

6

Υποχρεωτικό

SHP123 Μαθηματικά για Ναυτιλιακά

6

Υποχρεωτικό

SHP124 Στατιστική για Ναυτιλιακά

6

Υποχρεωτικό

LCE104 Αγγλικά για Ναυτιλιακά ΙΙ

6

Συνολικά ECTS 2ου Εξαμήνου

30

 

3ο Εξάμηνο

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Υποχρεωτικό

SHP231 Διεθνές Εμπόριο

6

Υποχρεωτικό

SHP232 Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις και Κανονισμοί

6

Υποχρεωτικό

SHP233 Οικονομικά Λιμένων

6

Υποχρεωτικό

SHP234 Ναυτιλιακή Λογιστική

6

Υποχρεωτικό

SHP235 Διοικητική Επιμελητεία

6

Συνολικά ECTS 3ου Εξαμήνου

 

30

4ο Εξάμηνο 

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

 ECTS

Υποχρεωτικό

SHP241 Διαχείριση Πλοίου

6

Υποχρεωτικό

SHP242 Ναυτασφαλίσεις, Γενική Αβαρία και Απαιτήσεις

6

Υποχρεωτικό

SHP243 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

6

Υποχρεωτικό

SHP244 Οργάνωση Μεταφορών

6

Υποχρεωτικό

SHP245 Βιωσιμότητα και περιβαλλοντική διοίκηση στη Ναυτιλία

6

Συνολικά ECTS 4ου Εξαμήνου

30

5ο Εξάμηνο 

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

 ECTS

Υποχρεωτικό

SHP351 Ναυτιλιακή Πολιτική και Στρατηγική Κρατών

6

Υποχρεωτικό

SHP352 Μαθηματικός προγραμματισμός για Ναυτιλιακά

6

Υποχρεωτικό

SHP353 Μεταφορά Προϊόντων δια θαλάσσης

6

Υποχρεωτικό

SHP354 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

Υποχρεωτικό

SHP355 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

Συνολικά ECTS 5ου Εξαμήνου

30

6ο Εξάμηνο                                                                          

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

 

Υποχρεωτικό

SHP361 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

Υποχρεωτικό

SHP362 Ναυλώσεις Αγοράς Ξηρού Φορτίου

6

Υποχρεωτικό

SHP363 Βελτιστοποίηση στα Ναυτιλιακά και Επιμελητεία

6

Υποχρεωτικό

SHP364 Ναυτικό Δίκαιο

6

Υποχρεωτικό

SHP365 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά ΙΙ

6

Συνολικά ECTS 6ου Εξαμήνου

30

7ο Εξάμηνο

 

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Υποχρεωτικό

SHP471 Ναυτιλιακές Επενδύσεις

6

Υποχρεωτικό

SHP472 Ναυλώσεις Δεξαμενοπλοίων

6

Υποχρεωτικό

SHP473 Ναυτιλιακοί και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι στις Ναυτιλιακές Αγορές

6

Υποχρεωτικό

SHP474 Διοίκηση Λειτουργίας Λιμένων

6

Επιλογής

SHP475 Ανάλυση Δεδομένων για Ναυτιλιακά

6

Επιλογής

Μάθημα περιορισμένης (υπό σχεδιασμό) ή ελεύθερης επιλογής

6

Συνολικά ECTS 7ου Εξαμήνου

30

8ο Εξάμηνο

   

Τύπος Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

ECTS

 

Υποχρεωτικό

SHP481 Διαχειριστική και Εταιρική Ανάλυση Κίνδυνου στη Ναυτιλία

6

 

Επιλογής

SHP482 Σχεδιασμός Δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας

6

 

Επιλογής

SHP483 Ναυτιλιακά Παράγωγα

6

 

Υποχρεωτικό

SHP484 Θέματα στα Ναυτιλιακά

6

 

Επιλογής

SHP485 Πρακτική Άσκηση

6

 

Επιλογής

SHP486 Διπλωματική

12

 

Συνολικά ECTS 8ου Εξαμήνου

30

 

Προσωπικό Τμήματος

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής

Email: photis.panayides@cut.ac.cy

Phone 25002449

Βιογραφικό

 

Θαλής Ζης, Επίκουρος Καθηγητής

Email: thalis.zis@cut.ac.cy

Phone 25002566

Βιογραφικό

 

Ολυμπία Νησιφόρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Email: olympia.nisiforou@cut.ac.cy

Phone 25002500

Βιογραφικό

 

Χριστόφορος Ανδρέου, Λέκτορας

Email: chk.andreou@cut.ac.cy

Phone 25002566

Βιογραφικό

 

Φίλιππος Φιλής

Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας / Ειδικός Επιστήμονας του Τμήματος ΝΑΥ

 

Στέλιος Αλεξάνδρου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email: stelios.alexandrou@cut.ac.cy

Phone 25002500

Βιογραφικό

 

Ανδρέας Κούσπος

Ειδικός Επιστήμονας

Email aa.kouspos@edu.cut.ac.cy

Phone 25002500

Βιογραφικό

 

Νικόλας Ασημένος

Ειδικός Επιστήμονας

Email: nicolas.assimenos@cut.ac.cy

Phone 25002500

 

Πέτρος Βασιλόπουλος

Ειδικός Επιστήμονας

Email: petros.vasilopoulos@cut.ac.cy

Phone 25002500

 

Μαρίνα Φιλίππου

Ειδικός Επιστήμονας

Email: m.philippou82@gmail.com

Phone 25002500

 

Καλλισθένη Κουντούρη 

Ειδικός Επιστήμονας

Email: kv.kountouri@edu.cut.ac.cy

Phone 25002500

 

Αριστοκλής Πατούνας

Ειδικός Επιστήμονας

Email aristoklis.patounas@cut.ac.cy

Phone 25002500

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος