Εγγραφή εισακτέων από άλλες κατανομές θέσεων (κενές, ειδικές κατηγορίες, κλπ)

Βήμα 1: Καταβολή τέλους Εγγραφής €40 με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062Από τις διάφορες επιλογές, βρείτε τον τίτλο ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τέλος Εγγραφής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποταθείτε στο υποκατάστημα της τράπεζάς σας και να ζητήσετε από τον τραπεζικό υπάλληλο όπως κάνει «κατάθεση μέσω JCC» κατευθύνοντας τον στην μερίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατηγορία πληρωμών «Τέλος Εγγραφής Πανεπιστημίου»

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί/ές θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.

Προσοχή: Η απόδειξη πληρωμής του «Τέλους Εγγραφής» θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που εχετε ΗΔΗ δημιουργήσει στο Φοιτητικό Portal (SIS), μέσω της διαδικασίας των Κενών θέσεων/Ειδικών Κριτηρίων. Θα επιλέξετε "Αλλαγή Συνημμένων" και θα προσθέσετε την απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής.

Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Σπουδών

Δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια από μέρους σας. Η Υπηρεσία Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει την εισδοχή και θα κρατήσει τη θέση για αυτούς που θα επιβεβαιωθεί:

- η πληρωμή του τέλους εγγραφής (€40)* και

- η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο.

*Όσοι/όσες βελτιώνουν τη θέση τους και έχουν ήδη καταβάλει το τέλος εγγραφής όταν αποδέχτηκαν την αρχική τους θέση, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να το ξανακαταβάλουν.

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε άμεσα να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.
 

Εγγραφή εισακτέων από άλλες κατανομές θέσεων (κενές, ειδικές κατηγορίες, κλπ)

Βήμα 1: Καταβολή τέλους Εγγραφής €40 με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062Από τις διάφορες επιλογές, βρείτε τον τίτλο ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τέλος Εγγραφής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποταθείτε στο υποκατάστημα της τράπεζάς σας και να ζητήσετε από τον τραπεζικό υπάλληλο όπως κάνει «κατάθεση μέσω JCC» κατευθύνοντας τον στην μερίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατηγορία πληρωμών «Τέλος Εγγραφής Πανεπιστημίου»

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί/ές θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.

Προσοχή: Η απόδειξη πληρωμής του «Τέλους Εγγραφής» θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που εχετε ΗΔΗ δημιουργήσει στο Φοιτητικό Portal (SIS), μέσω της διαδικασίας των Κενών θέσεων/Ειδικών Κριτηρίων. Θα επιλέξετε "Αλλαγή Συνημμένων" και θα προσθέσετε την απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής.

Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Σπουδών

Δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια από μέρους σας. Η Υπηρεσία Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει την εισδοχή και θα κρατήσει τη θέση για αυτούς που θα επιβεβαιωθεί:

- η πληρωμή του τέλους εγγραφής (€40)* και

- η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο.

*Όσοι/όσες βελτιώνουν τη θέση τους και έχουν ήδη καταβάλει το τέλος εγγραφής όταν αποδέχτηκαν την αρχική τους θέση, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να το ξανακαταβάλουν.

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε άμεσα να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.