Κινητικότητα φοιτητών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οποιοσδήποτε προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο πλαίσιο ανταλλαγών, όπου ο φόρτος εργασίας του σε κάθε ένα από αυτά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα αναμένεται να είναι περί τις 30 π.μ.

Φοιτητής του Πανεπιστημίου μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (π.χ. Erasmus+) από το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών του και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κινητικότητα φοιτητών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οποιοσδήποτε προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, στο πλαίσιο ανταλλαγών, όπου ο φόρτος εργασίας του σε κάθε ένα από αυτά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα αναμένεται να είναι περί τις 30 π.μ.

Φοιτητής του Πανεπιστημίου μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (π.χ. Erasmus+) από το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών του και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ