Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η διαρκής τεχνολογική επανάσταση του 21ου αιώνα μεταμορφώνει τις κοινωνίες και αλλάζει δραματικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, ακόμα και τον τρόπο σκέψης. Η παγκόσμια βιομηχανία υψηλών τεχνολογιών στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της στα εφαρμοσμένα αποτελέσματα της επιστήμης της ηλεκτρολογικής μηχανικής, γεγονός που καθιστά τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρωταγωνιστές σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Από τα καθημερινής χρήσης smartphones, τα συστήματα ελέγχου βιομηχανικής παραγωγής, τις εφαρμογές στην ιατρική πρακτική μέχρι τις επικοινωνίες και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όλα έχουν στον λειτουργικό τους πυρήνα την κατανόηση των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών, τη μεταφορά πληροφοριών και την ικανότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων.

Το πρόγραμμα πτυχίου στην Ηλεκτρολογική Μηχανική είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, την ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τα συστήματα επικοινωνίας, τη ψηφιακή επεξεργασία σημάτων κοκ. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα σχεδιασμού (capstone design) και σειρά επιλεγομένων μαθημάτων από άλλους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σειρά εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία διεξάγονται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρολογίας του Πανεπιστημίου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEI 101  Προχωρημένα Μαθηματικά I

5

EEI 103  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

5

EEI 102 Φυσική I

6

EEI 104 Γραμμική Άλγεβρα

5

 EEN 111  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

6

EEN 105  Φυσική II

6

 EEI 132  Εισαγωγή στον Υπολογισμό και  Προγραμματισμο (C)

6

 EEN 112  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

6

LCE 113  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ι

4

 EEI 133  Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)

6

 

 

LCE 114  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

4

Σύνολο

27

Σύνολο

32

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEN 201  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙΙ

5

EEN 214  Ηλεκτρονική Ι

6

EEN 202  Φυσική III

5

EEN 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

5

EEI 203  Εισαγωγή στη Βιολογία

5

 EEΝ 216   Βιοϊατρική Μηχανική

6

EEN 210  Οικονομική Ανάλυση στον Τομέα Μηχανικής  

5

EEI 231   Σήματα και Συστήματα

6

EEN 212   Ψηφιακά Συστήματα

6

EEI 233   Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

6

EEN 213  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

5

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEN 311  Συστήματα Ελέγχου

6

EEN 316  Ηλεκτρομαγνητισμός

6

EEN 312  Ηλεκτρονική ΙI

6

EEN 317  Συστήματα Τηλεπικοινωνίας

6

EEN 313  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙΙ

5

EEN 318  Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

6

EEN 314  Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

6

EEN 319  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων IV

5

EEN 310  Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

6

EEN 320  Συστήματα Ισχύος

6

EEI 331   Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

5

 

 

Σύνολο

34

Σύνολο

29

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEN 411  Εργασία Σχεδιασμού Ι

7

EEN 412   Εργασία Σχεδιασμού ΙΙ

8

 EEN 413 Εισαγωγή στη Φωτονική

6

 Τμηματική Επιλογή

6

 Τμηματική Επιλογή

 Τμηματική Επιλογή

6

 Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

 Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

 Ελεύθερη Επιλογή*

6

 Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

Σύνολο

31

Σύνολο

32

 

* Για τους εισαχθέντες του 2021 αντί Ελεύθερη Επιλογή πρέπει να γίνει επιλογή στον Τομέα Μηχανικής

Μαθήματα Επιλογής

• EEN 442 Συστήματα Ισχύος II

• EEN 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος

• EEN 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

• EEN 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• EEN 446 Ασύρματες Επικοινωνίες

• EEN 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

• EEN 448 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτος

• EEN 449 Ιατρική Απεικόνιση

• EEN 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

• EEN 451 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

• EEN 452 Έλεγχος και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

• EEN 453 Θεραπευτικοί Υπέρηχοι με καθοδήγηση Μαγνητικού Τομογράφου

Φοιτητές της κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από την κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και αντιστρόφως έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

 

Μαθήματα Επιλογής στον Τομέα Μηχανικής

Μαθήματα  από  άλλα  τμήματα  της  Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας επιλέγονται έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

 

Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα στους τομείς κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών κ.λ.π. θα επιλέγονται έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -

( ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2021)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECΤS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

34

188

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

3

18

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3

18

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1

6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ

2

15

ΣΥΝΟΛΟ

43

245

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECΤS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

34

188

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

3

18

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 4 24

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ

2

15

ΣΥΝΟΛΟ

43

245

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

 ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  • Νέα Ελληνικά,
  • Μαθηματικά 
  • Φυσική 
  • Χημεία,
  • Βιολογία,
  • Πληροφορική,
  • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
  • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος