Άλλες Συνεργασίες

Οι ακαδημαϊκοί του τμήματος μας έχουν διασυνδέσεις με την βιομηχανία καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες στη Κύπρο και το Διεθνή Χώρο όπως οι ακόλουθες:

Κύπρος

 • Public Works Department
 • Water Development Department
 • Geological Survey Department
 • Department of Lands and Surveys
 • Department of Forests
 • Department of Agriculture
 • Meteorological Service
 • Remote Sensing Unit (Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment)
 • Environment Section (Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment)
 • Sewerage Department, Municipality of Nicosia
 • Signal Generix, Cyprus
 • Miltiades Neophytou C.E.C.D (Civil Engineering Contractors & Developers Ltd)
 • G.P.Zachariades LTD (Civil Engineering & Building Contractors Ltd)
 • Archisystems Ltd
 • QuakeGuard Cyprus Ltd

Από το Διεθνή Χώρο

 • Highways Agency, Department of Transport, UK
 • Network Rail, UK
 • UK Health & Safety Executive
 • Autostrata, Italy
 • Shell International, Netherlands
 • Lloyds Register of Shipping, UK
 • Atkins Rail, UK
 • BRE Ltd, UK
 • BP, UK
 • Mott McDonalds Oil & Gas, UK
 • Surrey Space Center, UK
 • Thames Water Utilities Ltd, UK
 • Microsoft Photogrammetry, US
 • Geo Analysis SA, GR
 • Digital Earth Ltd, GR
 • Αστεροσκοπείο Αθηνών, GR
 • RACURS, RU
   

 

Άλλες Συνεργασίες

Οι ακαδημαϊκοί του τμήματος μας έχουν διασυνδέσεις με την βιομηχανία καθώς και τις δημόσιες υπηρεσίες στη Κύπρο και το Διεθνή Χώρο όπως οι ακόλουθες:

Κύπρος

 • Public Works Department
 • Water Development Department
 • Geological Survey Department
 • Department of Lands and Surveys
 • Department of Forests
 • Department of Agriculture
 • Meteorological Service
 • Remote Sensing Unit (Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment)
 • Environment Section (Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment)
 • Sewerage Department, Municipality of Nicosia
 • Signal Generix, Cyprus
 • Miltiades Neophytou C.E.C.D (Civil Engineering Contractors & Developers Ltd)
 • G.P.Zachariades LTD (Civil Engineering & Building Contractors Ltd)
 • Archisystems Ltd
 • QuakeGuard Cyprus Ltd

Από το Διεθνή Χώρο

 • Highways Agency, Department of Transport, UK
 • Network Rail, UK
 • UK Health & Safety Executive
 • Autostrata, Italy
 • Shell International, Netherlands
 • Lloyds Register of Shipping, UK
 • Atkins Rail, UK
 • BRE Ltd, UK
 • BP, UK
 • Mott McDonalds Oil & Gas, UK
 • Surrey Space Center, UK
 • Thames Water Utilities Ltd, UK
 • Microsoft Photogrammetry, US
 • Geo Analysis SA, GR
 • Digital Earth Ltd, GR
 • Αστεροσκοπείο Αθηνών, GR
 • RACURS, RU