Περιγραφές Μαθημάτων - Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 103 Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 212 Ψηφιακά Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 314 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 316 Ηλεκτρομαγνητισμός (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 320 Συστήματα Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 446 Ασύρματες Επικοινωνίες (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 451 Ψηφιακές Επικοινωνίες (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEΙ 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEΙ 231 Σήματα και Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 214 Ηλεκτρονική Ι (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 311 Συστήματα Ελέγχου (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 312 Ηλεκτρονική ΙΙ (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΙ 102 Φυσική Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΕΝ 105 Φυσική ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΕΝ 202 Φυσική ΙΙΙ

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ (6 ECTS)