Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
85η Συνεδρία Μέρος B' 05/11/2019
85η Συνεδρία Μέρος A' 05/11/2019
84η Συνεδρία Μέρος B' 08/10/2019
84η Συνεδρία Μέρος A' 08/10/2019
83η Συνεδρία Μέρος B' 06/09/2019
83η Συνεδρία Μέρος A' 06/09/2019
82η Συνεδρία Μέρος B' 03/07/2019
82η Συνεδρία Μέρος A' 03/07/2019
81η Συνεδρία Μέρος Β' 07/06/2019
81η Συνεδρία Μέρος A' 07/06/2019
80η Συνεδρία Μέρος Β' 03/05/2019
80η Συνεδρία Μέρος A' 03/05/2019
79η Συνεδρία Μέρος B' 29/03/2019
79η Συνεδρία Μέρος A' 29/03/2019
78η Συνεδρία Μέρος B' 01/03/2019
78η Συνεδρία Μέρος A' 01/03/2019
77η Συνεδρία Μέρος B' 01/02/2019
77η Συνεδρία Μέρος A' 01/02/2019
76η Συνεδρία Μέρος B' 10/01/2019
76η Συνεδρία Μέρος A' 10/01/2019