Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
75η Συνεδρία Μέρος A' 27/11/2018
74η Συνεδρία Μέρος B' 30/10/2018
74η Συνεδρία Μέρος A' 30/10/2018
73η Συνεδρία Μέρος B' 18/09/2018
73η Συνεδρία Μέρος A' 18/09/2018
72η Συνεδρία Μέρος B' 25/06/2018
72η Συνεδρία Μέρος Α' 25/06/2018
71η Συνεδρία Μέρος A' 29/05/2018
71η Συνεδρία Μέρος B' 29/05/2018
70η Συνεδρία Μέρος B' 26/04/2018
70η Συνεδρία Μέρος A' 26/04/2018
69η Συνεδρία Μέρος A' 26/03/2018
69η Συνεδρία Μέρος B' 26/03/2018
68η Συνεδρία Μέρος B' 01/03/2018
68η Συνεδρία Μέρος A' 01/03/2018
67η Συνεδρία Μέρος B' 01/02/2018
67η Συνεδρία Μέρος A' 01/02/2018
66η Συνεδρία Μέρος B' 15/01/2018
65η Συνεδρία Μέρος A' 09/01/2018
64η Συνεδρία Μέρος A' 19/12/2017